Dátum školenia
3. - 4. okt
2024
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
slovenský

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business je dvojdňové interaktívne školenie pre zamestnancov, počas ktorého majú možnosť rozhodovať o fungovaní firmy. Účastníci sú rozdelení do tímov a pomocou simulácie riadia svoje podniky a navzájom si konkurujú. Tím, ktorý prijíma najlepšie rozhodnutia, vyhráva.

Účastníci lepšie porozumejú základným princípom fungovania spoločnosti, získajú ucelený obraz “big picture”, vďaka ktorému budú lepšie rozumieť súvislostiam. Ide o efektívnu formu učenia sa nových zručností a zážitkový teambuilding súčasne.

  • Tréning kritického myslenia a schopnosti prispôsobiť sa zmene
  • Interaktívna tímová práca, ktorá podporí spoluprácu vašich zamestnancov
  • Tréning strategického manažmentu a krízového riadenia
  • Efektívna forma učenia sa manažérskeho účtovníctva a podnikových financií
  • Prijímanie strategických rozhodnutí, ktoré ovplyvnia celkový chod spoločnosti
  • Príležitosť učiť sa z vlastných chýb

Počas školenia každý tím vedie svoju spoločnosť, robí rozhodnutia o predajnej cene, o ktoré objednávky sa budú uchádzať, o vstupe na nové trhy, vývoj nových výrobkov, rozšírenie výrobnej kapacity a nákupe surovín. Budú sledovať likviditu spoločnosti, robiť rozhodnutia o nových úveroch a prijímať nových zamestnancov. Na porovnanie výsledkov medzi tímami vytvoria hravou formou súvahu a výkaz ziskov a strát.

Na základe nášho prieskumu Future skills – Is Slovakia ready? na Slovensku spoločnosti identifikovali ako najdôležitejšie zručnosti budúcnosti, ktoré ich zamestnancom chýbajú:

  • schopnosť kriticky myslieť
  • prispôsobiť sa zmene
  • kreatívne myslenie

Počas tohto školenia budú mať príležitosť všetky tri zručnosti intenzívne trénovať hravou formou.

Školenie je vhodné pre účastníkov zo všetkých oddelení – IT, ľudské zdroje, výroba, logistika, predaj, atď, nie je nutná predchádzajúca znalosť financií. Pre účastníkov z finančného oddelenia školenie poskytuje možnosť vyskúšať si rolu riaditeľa výroby a predaja.

Školenie je otvoreným školením, na ktorom sa stretnú účastníci z rôznych spoločností. Odporúčame vytvoriť za jednu spoločnosť jeden tím, čiže naraz preškoliť troch alebo štyroch zamestnancov.

KPMG Game of Business odporúčame aj ako uzatvorené školenie na mieru pre konkrétnu spoločnosť. Je to príležitosť pre kolegov z rôznych oddelení, aby sa lepšie spoznali, pracovali spoločne na vedení svojej firmy, prekonávali komunikačné bariéry a učili sa novým zručnostiam.

Využite možnosť zapojiť sa do národného projektu ÚPSVaR – Zručnosti pre trh práce a požiadajte o príspevok na vzdelávanie pre toto školenie. Viac informácií TU

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Vladimír Kundrák
Assistant Manager
KPMG Business Institute
Program

09.00 – 12.00 školenie
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 17.00 školenie

Cena

400 € bez DPH/osoba

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály a občerstvenie počas prestávok (okrem obeda)

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

Registrácia

do 1.10.2024 do 14.00

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421 903907016

Ďalšie školenia

3. - 4. okt 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: Ochrana vôd, vodné a ďalšie prírodné zdroje

10. okt 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie o udržateľnosti úroveň I.