Dátum školenia
10. okt
2024
Miesto
KPMG Conference Centre alebo ONLINE
Jazyk
Slovenský

Prvý kurz v rámci KPMG ESG certifikácie, kde sa dozviete všetko podstatné o nových požiadavkách vo vykazovaní informácií o udržateľnosti. Získate prehľad o aktuálnych, ale aj prichádzajúcich legislatívnych normách. Na kurze si ukážeme praktické príklady a názorné ilustrácie. Po absolvovaní kurzu si môžete otestovať vedomosti v online teste, na základe ktorého získate KPMG ESG certifikát - Vykazovanie o udržateľnosti úroveň I.

Na kurze sa budeme venovať všetkým témam, ktoré sú potrebné pre pochopenie nových požiadaviek na vykazovanie informácií o udržateľnosti.

Obsah školenia

Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti (CSRD) – Predstavíme vám koho sa týka, aké sú základné požiadavky a porovnáme si ich s predchádzajúcou legislatívou.

Európske štandardy pre vykazovanie o udržateľnosti (ESRS) – Prejdeme si požiadavky jednotlivých štandardov – základné princípy a všeobecné zverejnenia a zverejnenia podľa jednotlivých nosných tém (environmentálne, sociálne a riadiace kritéria). Taktiež si vysvetlíme, čo znamená princíp dvojitej významnosti a čo to pre vašu spoločnosť bude znamenať.

Taxonómia EU – Rozoberieme si, ako identifikovať oprávnené činnosti vo vašej spoločnosti a ako následne posúdiť, či je ich možné považovať za udržateľné v súlade s požiadavkami taxonómie (technické kritéria preskúmania pre významný príspevok, posúdenie pravidla výrazne nenarušiť zvyšné environmentálne ciele a ako posúdiť požiadavku na dodržiavanie minimálnych sociálnych záruk). Vysvetlíme si, ako pripraviť zverejnenia, upozorníme vás na najčastejšie chyby, s ktorými sme sa stretli, a predstavíme vám príklady dobrej praxe.

 

Po absolvovaní školenia budete poznať odpovede na tieto otázky:

  • Akých spoločností sa nové požiadavky týkajú a aké existujú výnimky?
  • Aký je vzťah medzi taxonómiou EU a CSRD?
  • Ktoré zverejnenia budú povinné a pri ktorých bude potrebné posúdiť významnosť pre vašu spoločnosť?
  • Ako sa pripraviť na vykazovanie – kde začať a aké sú osvedčené postupy?
  • Aké dáta bude potrebné zbierať?
  • Je možné sa pripraviť dobrovoľným vykazovaním podľa GRI alebo TCFD?

Využite možnosť zapojiť sa do národného projektu ÚPSVaR – Zručnosti pre trh práce a požiadajte o príspevok na vzdelávanie pre toto školenie. Viac informácií TU

Lektori
Michal Maxim
Associate Partner
Audit and ESG Assurance
Peter Nemečkay
Executive Director
Accounting and ESG Advisory
Gabriela Hetényiová
ESG reporting and advisory Manager
Peter Škyrta
Sustainability Manager, ESG
ESG Risk Management and ESG Advisory
Vladimír Kundrák
Assistant Manager
KPMG Business Institute
Program

09.00 – 12.00 školenie
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.30 školenie

Cena

650 € bez DPH/osoba

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie počas prestávok a obed, KPMG ESG certifikát – úroveň I. po absolvovaní online testu

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

Registrácia

09.10.2024 17:00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

3. - 4. okt 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: Ochrana vôd, vodné a ďalšie prírodné zdroje