Predstavíme súvisiace reportingové povinnosti a poskytneme odborný pohľad na riešenie vybraných problémov. Školenie je určené pre pracovníkom oddelenia riadenia rizík a regulačného výkazníctva úverových inštitúcií, záujemcom o problematiku kapitálovej primeranosti, či už z radov dlhoročných odborníkov, alebo nováčikov v odbore.

Dátum školenia
16. feb
2023
Účastnícky poplatok
5 200,- Kč
bez DPH/osoba
Miesto
online/prezenčne

KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8

Jazyk
český

Školenie organizujeme v spolupráci s KPMG Business Institute v Českej republike a bude prebiehať v českom jazyku.

Program

  • Koncept rizika protistrany
  • Predstavenie nových výpočtových metód rizika protistrany podľa nariadenia CRR 2
  • Hlavné rozdiely oproti pôvodným metódam výpočtu podľa nariadenia CRR
  • Predstavenie novej sady výkazov C 34, zmeny vo vykazovaní rizika protistrany v rámci výkazu
  • C 07 COREP výkazníctvo, vyplnenie sekcie rizika protistrany v rámci výkazu C 47 k pákovému pomeru
  • Úskalia vybraných čiastkových krokov výpočtu rizika protistrany a ich riešenie
  • Vyplnenie vybraných problematických polí regulačných výkazov

Prínosy

  • Získate prehľad o všetkých nových metódach výpočtu.
  • Prehĺbite si detailné znalosti jednotlivých výpočtových krokov.
  • Získate tipy, ako sa vysporiadať s niektorými problémami a na čo si dať pozor.

Registrácia

Registrujte sa prosím TU cez link KPMG Business Institute v ČR.

Školenie bude prebiehať ONLINE cez MS Teams a aj PREZENČNE v Prahe. Napíšte prosím do prihlášky akú formu preferujete.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Ak ste členom ACCA, za účasť na tomto školení máte nárok získať 4 CPD body pre váš profesionálny rozvoj.

Lektori
Roman Stránský
Roman Stránský
Risk Consulting - Banking
KPMG ČR
Program

09:00 – 12:30

V poplatku je zahrnuté

Cena zahŕňa občerstvenie a študijné materiály.

Viac informácií

Lucia Bauerová

lbauerova@kpmg.cz

+420602643663

Ďalšie školenia

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business