Nový štandard výrazne mení vykazovanie poistných zmlúv v účtovných závierkach najmä poisťovní.

Dátum školenia
19. dec
2017
Účastnícky poplatok
350,- € bez DPH
420,- € s DPH
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Jazyk
slovenský

Čo prináša nový štandard?

Nový štandard výrazne mení vykazovanie poistných zmlúv v účtovných závierkach najmä poisťovní. Je vhodné začať pracovať na tejto zmene pochopením štandardu, objasniť si jednotlivé jeho časti a preniknúť hlbšie k detailom, aby implementácia v najbližších rokoch bola efektívna.

Čo ponúkame?

Cieľom seminára je vysvetliť účastníkom jednotlivé teoretické požiadavky štandardu IFRS 17 a to na rozdieloch oproti existujúcemu štandardu IFRS 4 (ak je to možné), demonštrovať niektoré požiadavky na názorných príkladoch, ale aj upozorniť na mnoho oblastí, ktoré sú v tomto štádiu nejasné.

Agenda:

  • Rozsah pôsobnosti
  • Definície
  • Oddelenie nepoistných zložiek
  • Vykazovanie, ukončenie vykazovania a zmeny na poistných zmluvách
  • Oceňovacie modely („Building blocks approach“, „Premium-allocation approach“, „Variable fee approach“)
  • Zaistenie
  • Prezentácia a zverejnenie v účtovnej závierke
  • Prechodné ustanovenia
  • Príklady
Lektori
Jozef Hančár
Jozef Hančár
Audit Senior Manager
KPMG na Slovensku
Program

08.30 – 09.00 registrácia
09.00 – 12.00 seminár
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.00 seminár

V poplatku sú zahrnuté

školiace materiály, obed a nápoje

Viac informácií

Kristína Jarošová

kristinajarosova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business