Ako audítori sa v praxi stretávame s častými chybami v týchto dopočtoch, čo vedie k náročným diskusiám. Radi by sme Vám preto pomohli zorientovať sa v tom, ako správne pripraviť impairment test, ako zohľadniť vplyv COVID-19 a zároveň zvládnuť diskusiu s audítorom. Prihláste sa na náš bezplatný interaktívny online webinár.

Dátum školenia
24. jún
2020
Účastnícky poplatok
Zadarmo
Miesto
Online

Jazyk
slovenský

Pre koho je webinár určený: Školenie je určené pre kontrolérov, účtovníkov a finančných riaditeľov, ktorí pripravujú alebo kontrolujú impairment testy

Obsah:

 • Vplyv COVID – 19 na impairment testy
  • Kedy a kde zohľadniť COVID-19 v testoch
  • Čo aktualizovať pri testoch pripravovaných pravidelne
  • Ako aktualizovať parametre a aké zdroje použiť
 • Najčastejšie chyby v impairment testoch v oblastiach
  • Metodika testu samotného
  • Metodika dopočtu Value in Use (hodnota z používania majetku) a Fair Value (reálna hodnota majetku)
  • Dopočet diskontnej sadzby
  • Biznis plán použitý v teste
 • Impairment testy optikou audítora:
  • Vplyv na účtovnú závierku
  • Vplyv na správu audítora

Dôležité informácie:

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams. Ak nemáte nainštalovaný program MS Teams, na videohovor sa pripojíte cez svoj prehliadač. Počas webinára sa môžete pýtať otázky pomocou chat-u alebo mikrofónu.

Rezervujte si miesto čo najskôr do 23.6.2020 do 12.00, počet účastníkov je obmedzený. Zaregistrovaní učastníci dostanú link na pripojenie deň pred konaním webinára.

Ak je už stav účastníkov plný, napíšte, prosím Sylvii Klobučníkovej (sklobucnikova@kpmg.sk), ktorá vám poskytne informácie o dodatočnom termíne.

Svojou účasťou na webinári dávate súhlas s tým, že sa školenie bude nahrávať a môže byť publikované na našej stránke pre ostatných, ktorých táto téma zaujíma.

Lektori
Marek Masaryk
Marek Masaryk
Výkonný riaditeľ, Audit, účtovníctvo a mzdy
Karol Balco
Karol Balco
Oddelenie valuácií a finančného modelovania
Program

od 10.00 do 11.00 hod

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business