Dátum školenia
15. okt - 12. dec
2024
Miesto
KPMG Conference Centre a online
Jazyk
slovenský

Kurz IFRS Masterclass je program zameraný na medzinárodné štandardy finančného výkazníctva IFRS. Na kurze IFRS si osvojíte vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na porozumenie a praktické uplatnenie IFRS štandardov. Zároveň sa budeme venovať porovnaniu IFRS so slovenskými účtovnými predpismi s dôrazom na najčastejšie sa vyskytujúce rozdiely. Na záver kurzu Vám ponúkame možnosť absolvovať online test a získať KPMG IFRS certifikát.

Kurz IFRS Masterclass je vedený lektormi s dlhoročnými skúsenosťami z praxe, je zameraný na komplexné pokrytie IFRS a pokrýva všetky najpoužívanejšie štandardy. Je určený nielen pre účtovníkov, finančných manažérov, kontrolórov, či audítorov, ale pre všetkých, ktorí používajú informácie z finančných výkazov, podieľajú sa na ich tvorbe, prípadne potrebujú porozumieť finančným výkazom rôznych spoločností. Cieľom kurzu IFRS Masterclass je jasné vysvetlenie teórie a následne jej praktické uplatnenie na konkrétnych príkladoch.

Obsah školenia

1. časť – 15. október 2024

IAS 1 Presentation of Financial Statements
IAS 16 Property, Plant and Equipment
IAS 23 Borrowing Costs
IAS 38 Intangible Assets
IAS 40 Investment Property

2. časť – 14. november 2024

IAS 36 Impairment of Assets
IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IFRS 5 Non-current Assets Held for sale and Discontinued Operations

 3. časť – 15. november 2024

IAS 10 Events After the Reporting Period
IAS 2 Inventories
IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

4. časť – 11. december 2024

IFRS 16 Leases
IAS 32 Financial Instruments: Presentation
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosure
IFRS 9 Financial Instruments

5. časť – 12. december 2024

IAS 12 Income Taxes
IAS 19 Employee Benefits
IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
IAS 21 The Effects of Change in Foreign Exchange Rates
IAS 24 Related Party Disclosures

Školenie bude prebiehať v hybridnej forme – prezenčne aj online.

Využite možnosť zapojiť sa do národného projektu ÚPSVaR – Zručnosti pre trh práce a požiadajte o príspevok na vzdelávanie pre toto školenie. Viac informácií TU

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Vladimír Kundrák
Assistant Manager
KPMG Business Institute
Termíny

1. časť – 15.10.2024 9.00 – 16.00
2. časť – 14.11.2024 9.00 – 16.00
3. časť – 15.11.2024 9.00 – 16.00
4. časť – 11.12.2024 9.00 – 16.00
5. časť – 12.12.2024 9.00 – 16.00

Cena

1150 EUR bez DPH

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie počas prestávok (okrem obeda)

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

Registrácia

do 14.10.2024 do 14.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421 903 907 016

Ďalšie školenia

3. - 4. okt 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: Ochrana vôd, vodné a ďalšie prírodné zdroje