Nový štandard vydaný v máji 2017 a doplnený v júni 2020 výrazne mení vykazovanie poistných zmlúv v účtovných závierkach najmä poisťovní. Odborné úseky poisťovní ako aktuári, účtovníctvo, IT, reporting a controlling už intenzívne pracujú na implementácii štandardu, aby to do účinnosti v roku 2023 stihli načas. V tejto fáze je vhodné, aby aj ostatní zamestnanci poisťovní, ktorí nie sú intenzívne zapojení do implementácie, chápali požiadavkám štandardu a najmä novým pojmom a technikám, ktoré štandard prináša, aby zvládli jednak prechod na nový štandard a zároveň sa prispôsobili novej forme vykazovania.

Dátum školenia
26. okt
2020
Účastnícky poplatok
230 € bez DPH
Miesto
ONLINE
Jazyk
slovenský

Čo ponúkame?

Cieľom seminára je vysvetliť účastníkom jednotlivé teoretické požiadavky štandardu IFRS 17 a to na rozdieloch oproti existujúcemu štandardu IFRS 4 (ak je to možné), demonštrovať niektoré požiadavky na názorných príkladoch, ale aj upozorniť na zmeny a doplnenia v štandarde vydané v júni 2020.

 

Obsah školenia

  • Rozsah pôsobnosti
  • Definície
  • Úroveň agregácia a oddelenie nepoistných zložiek
  • Vykazovanie, ukončenie vykazovania a zmeny na poistných zmluvách
  • Oceňovacie modely („Building blocks approach“, „Premium-allocation approach“, „Variable fee approach“)
  • Zaistenie
  • Prezentácia a zverejnenie v účtovnej závierke
  • Prechod na IFRS 17 a povolené prístupy
  • Prakticné príklady

Zaregistrujte sa cez prihlášku nižšie a rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Spolu s pozvánkou Vám pošleme aj link na školenie.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po ukončení školenia. V prípade otázok, prosím, kontaktujte Moniku Súkenníkovú na msukennikova@kpmg.sk

Školenie organizujeme v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.

Členovia SKDP dostanú za účasť na školení dva kredity. Členovia SKAU si môžu započítať školenie podľa počtu hodín. Prosím uveďte Vaše členské číslo do poznámky pri registrácii.

 

Lektori
Jozef Hančár
Director
Audit
Program školenia

od 9,00 do 16,00

V poplatku sú zahrnuté

školiace materiály

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business