Štandard IFRS 15 priniesol významnejšie zmeny pre firmy, ktoré predávajú produkty a služby v jednom balíku a tiež pre spoločnosti, ktoré realizujú väčšie projekty. Nové rozsiahlejšie požiadavky na zverejnenie v poznámkach môžu vyžadovať zmeny v účtovných systémoch.

Dátum školenia
10. nov
2020
Účastnícky poplatok
150,- €
bez DPH/osoba
Miesto
online

Jazyk
slovenský

Obsah školenia

  • Vysvetlíme Vám princípy IFRS 15 s použitím ilustratívnych príkladov, ktoré sú špecifické pre finančné inštitúcie a komerčné spoločnosti. Príklady budú zahŕňať:

– 5-krokový model účtovania výnosov
– Agent versus Principal
– Náklady na získanie zmluvy a ich odpisovanie
– Úprava alebo zmena zmluvy
– Licencie
– Ďalšie návrhy
– Možnosti prechodu na nový štandard
– Zverejnenia v poznámkach

 

  • Prezentácia príkladov z rôznych priemyselných oblastí, vrátane príkladov a typických transakcií v rámci finančných inštitúcií, ktoré môžu byť účtované podľa nového štandardu IFRS 15 novým spôsobom.
  • Diskusia s ostatnými spoločnosťami za účelom identifikácie oblastí, v ktorých nastala zmena v účtovaní výnosov podľa nového štandardu.

Dôležité informácie:

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Registrácia je do 9.11.2020 do 16.00.

Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača. Spolu s pozvánkou Vám pošleme aj link na školenie. Počas webinára sa môžete pýtať otázky pomocou chat-u alebo mikrofónu. Po prihlásení sa na webinár si prosím vypnite mikrofón a pre osobnejší kontakt uvítame zapnutú kameru. Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Lektori
Peter Nemečkay
Peter Nemečkay
Executive Director
Audit
Program

8:50 – 9:00 registrácia/prihlásenie

9:00 – 12:00 seminár

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business