Štandard IFRS 15 priniesol významnejšie zmeny pre firmy, ktoré predávajú produkty a služby v jednom balíku a tiež pre spoločnosti, ktoré realizujú väčšie projekty. Nové rozsiahlejšie požiadavky na zverejnenie v poznámkach môžu vyžadovať zmeny v účtovných systémoch.

Dátum školenia
20. nov
2019
Účastnícky poplatok
165,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park
Jazyk
slovenský

Obsah školenia

  • Vysvetlíme Vám nové princípy IFRS 15 s použitím ilustratívnych príkladov, ktoré sú špecifické pre finančné inštitúcie a komerčné spoločnosti. Príklady budú zahŕňať:

– 5-krokový model účtovania výnosov
– Agent versus Principal
– Náklady na získanie zmluvy a ich odpisovanie
– Úprava alebo zmena zmluvy
– Licencie
– Ďalšie návrhy
– Možnosti prechodu na nový štandard
– Zverejnenia v poznámkach

 

  • Prezentácia príkladov z rôznych priemyselných oblastí, vrátane príkladov a typických transakcií v rámci finančných inštitúcií, ktoré môžu byť účtované podľa nového štandardu IFRS 15 inak ako doteraz.
  • Diskusia s ostatnými spoločnosťami za účelom identifikácie oblastí, v ktorých môže nastať zmena v účtovaní výnosov podľa nového štandardu.
Lektori
Peter Nemečkay
Director
Audit
Program

08:30 – 09:00 registrácia
09:00 – 10:30 seminár
10:30 – 11:00 prestávka
11:00 – 12:30 seminár

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály, občerstvenie a nápoje

Viac informácií

Kristína Huňadyová
khunadyova@kpmg.sk

KPMG

Načítavam...

KPMG

Odosielam...

Prihláška na školenie Registration Form

Vyplnením formulára sa prihlasujete na kurz. Potvrdenie registrácie dostanete automaticky e-mailom.
By filling of this form you are registering for the course or exam. You will receive confirmation of registration by e-mail.

Ďalšie školenia

Odložené dane sú jedna z najzložitejších oblastí účtovníctva. Richard Farkaš vám na pripravovanom školení ukáže, ako predchádzať chybám pri posudzovaní odložených daní.