Štandard IFRS 15 priniesol významnejšie zmeny pre firmy, ktoré predávajú produkty a služby v jednom balíku a tiež pre spoločnosti, ktoré realizujú väčšie projekty. Nové rozsiahlejšie požiadavky na zverejnenie v poznámkach môžu vyžadovať zmeny v účtovných systémoch.

Dátum školenia
20. nov
2019
Účastnícky poplatok
165,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park
Jazyk
slovenský

Obsah školenia

  • Vysvetlíme Vám nové princípy IFRS 15 s použitím ilustratívnych príkladov, ktoré sú špecifické pre finančné inštitúcie a komerčné spoločnosti. Príklady budú zahŕňať:

– 5-krokový model účtovania výnosov
– Agent versus Principal
– Náklady na získanie zmluvy a ich odpisovanie
– Úprava alebo zmena zmluvy
– Licencie
– Ďalšie návrhy
– Možnosti prechodu na nový štandard
– Zverejnenia v poznámkach

 

  • Prezentácia príkladov z rôznych priemyselných oblastí, vrátane príkladov a typických transakcií v rámci finančných inštitúcií, ktoré môžu byť účtované podľa nového štandardu IFRS 15 inak ako doteraz.
  • Diskusia s ostatnými spoločnosťami za účelom identifikácie oblastí, v ktorých môže nastať zmena v účtovaní výnosov podľa nového štandardu.
Lektori
Peter Nemečkay
Director
Audit
Program

08:30 – 09:00 registrácia
09:00 – 10:30 seminár
10:30 – 11:00 prestávka
11:00 – 12:30 seminár

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály, občerstvenie a nápoje

Viac informácií

Kristína Huňadyová
khunadyova@kpmg.sk

KPMG

Na toto školenie sa už nedá prihlásiť z dôvodu naplnenia kapacity alebo uzávierky registrácií. The course capacity is full or registration is already closed.

Kontaktujte nás

Prihláška na školenie Registration Form

Vyplnením formulára sa prihlasujete na kurz. Potvrdenie registrácie dostanete automaticky e-mailom.
By filling of this form you are registering for the course or exam. You will receive confirmation of registration by e-mail.

Ďalšie školenia

Odložené dane sú jedna z najzložitejších oblastí účtovníctva. Richard Farkaš vám na pripravovanom školení ukáže, ako predchádzať chybám pri posudzovaní odložených daní.