Ste už pripravení na nové účtovanie tržieb podľa IFRS 15 od 1.1.2018?

Dátum školenia
21. nov
2017
Účastnícky poplatok
145,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre River Park

Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava

Jazyk
slovenský

Čo prináša nový štandard?

Úplne nový prístup k účtovaniu výnosov.

Významnejšie zmeny pre spoločnosti, ktoré predávajú spoločne produkty a služby a pre spoločnosti zapojené do veľkých projektov.

Jeden štandard a podrobný návod na účtovanie zmlúv so zákazníkmi na dodanie tovaru a služieb konzistentný pre všetky priemyselné odvetvia. Štandard nadobúda účinnosť od 1. januára 2018, ale spätná aplikácia pre existujúce zmluvy môže vyžadovať zmeny systému už od roku 2017.

Nové rozsiahlejšie požiadavky na zverejnenie v poznámkach môžu vyžadovať zmeny v účtovných systémoch.

Čo ponúkame?

Vysvetlenie nových princípov IFRS 15 použitím ilustratívnych príkladov špecifických pre automotive,

ktoré zahŕňajú:

– 5-krokový model účtovania výnosov

– Náklady na získanie zmluvy

– Úprava / zmena zmluvy

– Licencie

– Ďalšie návrhy

– Možnosti prechodu na nový štandard

– Zverejnenia v poznámkach

Prezentácia typických zmlúv z odvetvia automotive, ktoré môžu byť účtované podľa nového štandardu IFRS 15 inak ako doteraz.

Možnosť diskusie s ostatnými spoločnosťami za účelom identifikácie oblastí, kde môže nastať zmena v účtovaní výnosov podľa nového štandardu.

Lektori
Peter Nemečkay
Executive Director
Audit
Program

09.30 – 10.00 registrácia
10.00 – 11.30 seminár
11.30 – 12.30 obed
12.30 – 14.00 seminár

V poplatku sú zahrnuté

školiace materiály, obed a nápoje

Viac informácií

Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business