Postupujete správne podľa nového účtovania tržieb, ktoré je platné od 1. januára 2018? Úplne nový prístup k účtovaniu výnosov.

Dátum školenia
26. apr
2018
Účastnícky poplatok
165,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Jazyk
slovenský

Úplne nový prístup k účtovaniu výnosov.

Významnejšie zmeny pre spoločnosti, ktoré predávajú spoločne produkty a služby v jednom balíku a pre spoločnosti realizujúce väčšie projekty. Veľmi podrobný návod na účtovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi, ktorý je konzistentný pre všetkycpriemyselné odvetvia. Nadobúda účinnosť od 1. januára 2018 a umožňuje rôzne spôsoby prechodu.

Nové rozsiahlejšie požiadavky na zverejnenie v poznámkach môžu vyžadovať zmeny v účtovných systémoch.

Čo ponúkame?

Vysvetlenie nových princípov IFRS 15 použitím ilustratívnych príkladov špecifických pre finančné inštitúcie a komerčné spoločnosti, ktoré zahŕňajú:
– 5 krokový model účtovania výnosov,
– Agent versus principal,
– Náklady na získanie zmluvy a ich odpisovanie,
– Úprava / zmena zmluvy,
– Licencie,
– Ďalšie návrhy,
– Možnosti prechodu na nový štandard,
– Zverejnenia v poznámkach.

Prezentácia príkladov z rôznych priemyselných oblastí, vrátane príkladov a typických transakcií v rámci finančných inštitúcií, ktoré môžu byť účtované podľa nového štandardu IFRS 15 inak ako doteraz.

Možnosť diskusie s ostatnými spoločnosťami za účelom identifikácie oblastí, kde môže nastať zmena v účtovaní výnosov podľa nového štandardu.

Lektori
Peter Nemečkay
Executive Director
Audit
Program

08:30 – 09:00 registrácia
09:00 – 10:30 seminár
10:30 – 11:00 prestávka
11:00 – 12:30 seminár

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály, občerstvenie a nápoje

Viac informácií

Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business