Séria troch online školení Financie pre nefinančníkov Vás prevedie základmi podvojného účtovníctva nadviaže na zložitejšie témy ako opravné položky, rezervy a ostatné položky účtovnej závierky. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch, aby ste naučené vedomosti vedeli čo najlepšie implementovať do praxe.

Dátum školenia
12. - 25. máj
2021
Účastnícky poplatok
120 € bez DPH/osoba
144 € s DPH/osoba
Miesto
Online

Jazyk
slovenský

Pre koho je školenie určené?

Školenie Financie pre nefinančníkov je určené pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri ich každodennej práci. Sú to pracovníci v oblasti práva, výroby, logistiky, ľudských zdrojov alebo financií bez predošlej praxe. Porozumenie základných finančných princípov, finančných výkazov a manažérskeho účtovníctva im pomôže v ich práci, rozhodovaní, tvorbe rozpočtu a potenciálne v ďalšom kariérnom postupe.

Obsah jednotlivých častí:

Prvá časť: 12.5.2021 o 10.00 – 11.00

– úvod do finančného účtovníctva
– používatelia finančných výkazov
– čo je to súvaha a výkaz ziskov a strát, aké položky obsahuje
– rozdiely medzi finančným a manažérskym účtovníctvom
– základné princípy podvojného účtovníctva

Druhá časť: 19.5.2021 o 10.00 – 11.00

– čo je to majetok, záväzky, vlastné imanie, náklady a výnosy
– princíp nepretržitého trvania spoločnosti (going concern)
– princíp časového rozlíšenia
– odpisovanie dlhodobého hmotného majetku
– prevádzkové a kapitálové výdavky

Tretia časť: 25.5.2021 o 10.00 – 11.00

– pochybné a nedobytné pohľadávky
– zásada opatrnosti
– oceňovanie zásob
– tvorba rezerv napríklad na súdne spory alebo poskytovanú záruku na predané výrobky

 

Školenie bude online live, takže budete mať možnosť sa pýtať otázky, ktoré Vás zaujímajú.

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams od 10.00 do 11.00. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený.

Ak je už stav naplnený a máte záujem sa zúčastniť, pripravíme ďalší termín. Napíšte prosím Monike Súkenníkovej na msukennikova@kpmg.sk.

Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača.

 

Dôležité informácie:

Iba zaregistrovaní účastníci dostanú link na pripojenie sa na webinár.

Môžete sa pýtať otázky pomocou chat-u počas webinára alebo si môžete zapnúť mikrofón.

Po prihlásení sa na webinár si prosím vypnite mikrofón, uvítame zapnutú kameru.

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Povedali ste o nás

„Školenie mi odporučil kolega, pretože nepracujem na finančnom oddelení a stávalo sa mi, že som sa nevedel vo finančných otázkach rýchlo zorientovať. Po tomto školení som istejší a ekonomické súvislosti mi dávajú väčší zmysel.”

„Perfektné interaktívne školenie. Lektorka bola dostatočne efektívna a vždy mi bolo ľúto, že sa session už končí, pokojne by som pokračovala ďaľšími témami.“

„Lektorka rozprávala zrozumiteľne, jasno, sebavedomo a prednášala konkrétne príklady. Bolo to dosť interaktívne a tiež nie moc detailné a odborné.“

„Super školenie, bol som veľmi spokojný.“

Čas školenia

1.časť: 12.5.2021 o 10.00 – 11.00

2.časť: 19.5.2021 o 10.00 – 11.00

3.časť: 25.5.2021 o 10.00 – 11.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business