Dátum školenia
20. jún
2024
Miesto
KPMG Conference Centre,
Jazyk
Slovenský

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale radi by získali väčšiu istotu v tejto téme.

Ste zodpovedný za rozpočet za svoje oddelenie a vždy váhate podľa čoho rozdeliť položky do jednotlivých mesiacov? Zúčastňujete sa stretnutí, kde sa prezentujú výsledky spoločnosti, ale nie vždy dobre rozumiete prezentovaným číslam?

Pre koho je školenie určené?

Školenie Financie pre nefinančníkov je určené pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale radi by získali väčšiu istotu v tejto téme. Sú to pracovníci v oblasti práva, výroby, logistiky, ľudských zdrojov alebo financií bez predošlej praxe. Porozumenie základným princípom podvojného účtovníctva a finančným výkazom im pomôže v ich práci, rozhodovaní, tvorbe rozpočtu a potenciálne v ďalšom kariérnom postupe.

Čo ponúkame?

Poldňové školenie zamerané na základné princípy podvojného účtovníctva a vykazovanie finančných informácií v súvahe a výkaze ziskov a strát. Teória je vysvetlená na príkladoch z praxe.

Školenie je praktické a poskytuje priestor na otázky a diskusiu.

Obsah školenia

– úvod do finančného účtovníctva,
– rozdiely medzi finančným a manažérskym účtovníctvom,
– základné princípy podvojného účtovníctva,
– princíp časového rozlíšenia,
– odpisovanie dlhodobého hmotného majetku,
– prevádzkové a kapitálové výdavky,
– pochybné a nedobytné pohľadávky,
– oceňovanie zásob,
– tvorba rezerv,
– praktické príklady.

Využite možnosť zapojiť sa do národného projektu ÚPSVaR – Zručnosti pre trh práce a požiadajte o príspevok na vzdelávanie pre toto školenie. Viac informácií TU

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Program

08:45 – 09:00 registrácia
09.00 – 12.00 školenie

Cena

180 € bez DPH/osoba

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály a občerstvenie počas prestávky

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

Registrácia

do 19.06. 2024 do 16.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

24. jún 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: ESG riziká a príležitosti

3. - 4. okt 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: Ochrana vôd, vodné a ďalšie prírodné zdroje