Ste zodpovedný za rozpočet za svoje oddelenie a vždy váhate podľa čoho rozdeliť položky do jednotlivých mesiacov? Zúčastňujete sa stretnutí, kde sa prezentujú výsledky spoločnosti, ale nie vždy dobre rozumiete prezentovaným číslam?

Dátum školenia
12. okt
2021
Účastnícky poplatok
330 € bez DPH/osoba
396 € s DPH/osoba
Miesto
online

Jazyk
Slovenský

Pre koho je školenie určené?

Školenie Financie pre nefinančníkov je určené pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri ich každodennej práci. Sú to pracovníci v oblasti práva, výroby, logistiky, ľudských zdrojov alebo financií bez predošlej praxe. Porozumenie základných finančných princípov, finančných výkazov a manažérskeho účtovníctva im pomôže v ich práci, rozhodovaní, tvorbe rozpočtu a potenciálne v ďalšom kariérnom postupe.

Čo ponúkame?

Jednodňové školenie zamerané na základné finančné princípy podvojného účtovníctva podľa slovenských účtovných predpisov a aj medzinárodných štandardov IFRS.

Školenie začína od základov podvojného účtovníctva a prechádza k zložitejším témam ako opravné položky, rezervy a ostatné položky účtovnej závierky na modelovom príklade – súvaha, výkaz ziskov a strát a výkaz peňažných tokov. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch z praxe.

Súčasťou školenia je úvod do analýzy finančných výkazov a prípadová štúdia.

Školenie poskytuje priestor na otázky a diskusiu.

Ak ste členom ACCA, za účasť na tomto školení získate 6 CPD.

Obsah školenia

– úvod do finančného účtovníctva,
– rozdiely medzi finančným a manažérskym účtovníctvom,
– koncepčný rámec a základné princípy podvojného účtovníctva,
– princíp časového rozlíšenia,
– odpisovanie dlhodobého hmotného majetku,
– prevádzkové a kapitálové výdavky,
– pochybné a nedobytné pohľadávky,
– oceňovanie zásob,
– tvorba rezerv,
– účtovná závierka a jej interpretácia,
– úvod do analýzy finančných výkazov na prípadovej štúdii
– praktické príklady.

 

ležité informácie:

Školenie je praktické, na otázky môžete reagovať použitím mikrofónu alebo chatu.

Registrácia na školenie je otvorená do 11.10.2021 do 14.00.

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams. Spolu s pozvánkou do kalendára Vám pošleme aj link na pripojenie sa na školenie. (Pozvánku budeme posielať približne týždeň pre školením.) Po prihlásení sa na webinár si prosím vypnite mikrofón a pre osobnejší kontakt uvítame zapnutú kameru.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Povedali ste o nás

“Tatiana je príjemná lektorka, používala zaujímavé a jasné príklady z praxe, z mojej strany super.”

“Lektorka bola maximálne efektívna a školenie bolo veľmi prospešné.”

“Celkový prístup lektorky bol vynikajúci, každú tému vysvetlila a priblížila príkladom, čo prispelo k lepšiemu pochopeniu témy.”

Program

08:50 – 09:00 registrácia
09:00 – 12:00 seminár
12:00 – 13:00 obedňajšia prestávka
13:00 – 15:30 seminár

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421 903907016

Ďalšie školenia

Chcete si zjednodušiť a zautomatizovať finančný aj manažérsky reporting? Prihláste sa na interaktívne školenie zamerané na praktickú prácu s aplikáciou Power BI pod vedením našej skúsenej lektorky.

Školenie Power BI