Ste zodpovedný za rozpočet za svoje oddelenie a vždy váhate podľa čoho rozdeliť položky do jednotlivých mesiacov? Zúčastňujete sa stretnutí, kde sa prezentujú výsledky spoločnosti, ale nie vždy dobre rozumiete prezentovaným číslam?

Dátum školenia
9. sep
2021
Účastnícky poplatok
330 € bez DPH/osoba
396 € s DPH/osoba
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
Slovenský

Pre koho je školenie určené?

Školenie Financie pre nefinančníkov je určené pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri ich každodennej práci. Sú to pracovníci v oblasti práva, výroby, logistiky, ľudských zdrojov alebo financií bez predošlej praxe. Porozumenie základných finančných princípov, finančných výkazov a manažérskeho účtovníctva im pomôže v ich práci, rozhodovaní, tvorbe rozpočtu a potenciálne v ďalšom kariérnom postupe.

Čo ponúkame?

Jednodňové školenie zamerané na základné finančné princípy podvojného účtovníctva podľa slovenských účtovných predpisov a aj medzinárodných štandardov IFRS.

Školenie začína od základov podvojného účtovníctva a prechádza k zložitejším témam ako opravné položky, rezervy a ostatné položky účtovnej závierky na modelovom príklade – súvaha, výkaz ziskov a strát a výkaz peňažných tokov. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch z praxe.

Súčasťou školenia je úvod do analýzy finančných výkazov a prípadová štúdia.

Školenie poskytuje priestor na otázky a diskusiu.

Ak ste členom ACCA, za účasť na tomto školení získate 6 CPD.

Obsah školenia

– úvod do finančného účtovníctva,
– rozdiely medzi finančným a manažérskym účtovníctvom,
– koncepčný rámec a základné princípy podvojného účtovníctva,
– princíp časového rozlíšenia,
– odpisovanie dlhodobého hmotného majetku,
– prevádzkové a kapitálové výdavky,
– pochybné a nedobytné pohľadávky,
– oceňovanie zásob,
– tvorba rezerv
– účtovná závierka a jej interpretácia,
– úvod do analýzy finančných výkazov na prípadovej štúdii
– rozpočet a rozpočtová kontrola,
– alternatívny pohľad na meranie výkonnosti,
– praktické príklady.

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Povedali ste o nás

“Tatiana je príjemná lektorka, používala zaujímavé a jasné príklady z praxe, z mojej strany super.”

“Lektorka bola maximálne efektívna a školenie bolo veľmi prospešné.”

“Celkový prístup lektorky bol vynikajúci, každú tému vysvetlila a priblížila príkladom, čo prispelo k lepšiemu pochopeniu témy. Najlepšie bolo vytváranie, resp. prispôsobovanie prostredia potrebám publika ako svetlo, vzduch, aróma atď.”

Program

08:30 – 09:00 registrácia
09:00 – 12:00 seminár
12:00 – 13:00 obedňajšia prestávka
13:00 – 15:30 seminár

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421 903907016

Ďalšie školenia

Cítite sa vyčerpaná a máte pocit, že si všetko musíte urobiť sama? Stáva sa Vám, že sa dostávate do vyčerpávajúcich sporov s kolegami či mužmi v súkromí? Chceli by ste si zjednodušiť život a pritom dosahovať rovnaké alebo lepšie výsledky?