Dátum školenia
23. jan
2024
Miesto
KPMG Conference Centre,
Jazyk
Slovenský

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.

Ste zodpovedný za rozpočet za svoje oddelenie a vždy váhate podľa čoho rozdeliť položky do jednotlivých mesiacov? Zúčastňujete sa stretnutí, kde sa prezentujú výsledky spoločnosti, ale nie vždy dobre rozumiete prezentovaným číslam?

Pre koho je školenie určené?

Školenie Financie pre nefinančníkov je určené pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri ich každodennej práci. Sú to pracovníci v oblasti práva, výroby, logistiky, ľudských zdrojov alebo financií bez predošlej praxe. Porozumenie základných finančných princípov, finančných výkazov a manažérskeho účtovníctva im pomôže v ich práci, rozhodovaní, tvorbe rozpočtu a potenciálne v ďalšom kariérnom postupe.

Čo ponúkame?

Poldňové školenie zamerané na základné finančné princípy podvojného účtovníctva podľa slovenských účtovných predpisov a aj medzinárodných štandardov IFRS. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch z praxe.

Školenie je praktické a poskytuje priestor na otázky a diskusiu.

Obsah školenia

– úvod do finančného účtovníctva,
– rozdiely medzi finančným a manažérskym účtovníctvom,
– základné princípy podvojného účtovníctva,
– princíp časového rozlíšenia,
– odpisovanie dlhodobého hmotného majetku,
– prevádzkové a kapitálové výdavky,
– pochybné a nedobytné pohľadávky,
– oceňovanie zásob,
– tvorba rezerv,
– praktické príklady.

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Program

08:45 – 09:00 registrácia
09.00 – 12.00 školenie

Cena

180 € bez DPH/osoba

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály a občerstvenie počas prestávky

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

Registrácia

do 22.01. 2024 do 12.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

16. okt 2023

KPMG ESG certifikát – Vykazovanie o udržateľnosti úroveň I.