Ste zodpovedný za rozpočet za svoje oddelenie a vždy váhate podľa čoho rozdeliť položky do jednotlivých mesiacov? Zúčastňujete sa stretnutí, kde sa prezentujú výsledky spoločnosti, ale nie vždy dobre rozumiete prezentovaným číslam?

Dátum školenia
10. feb
2023
Účastnícky poplatok
180 € bez DPH/osoba
216 € s DPH/osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park
Jazyk
Slovenský

Pre koho je školenie určené?

Školenie Financie pre nefinančníkov je určené pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri ich každodennej práci. Sú to pracovníci v oblasti práva, výroby, logistiky, ľudských zdrojov alebo financií bez predošlej praxe. Porozumenie základných finančných princípov, finančných výkazov a manažérskeho účtovníctva im pomôže v ich práci, rozhodovaní, tvorbe rozpočtu a potenciálne v ďalšom kariérnom postupe.

Čo ponúkame?

Poldňové školenie zamerané na základné finančné princípy podvojného účtovníctva podľa slovenských účtovných predpisov a aj medzinárodných štandardov IFRS. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch z praxe.

Školenie je praktické a poskytuje priestor na otázky a diskusiu.

Ak ste členom ACCA, za účasť na tomto školení získate 3 CPD.

Obsah školenia

– úvod do finančného účtovníctva,
– rozdiely medzi finančným a manažérskym účtovníctvom,
– základné princípy podvojného účtovníctva,
– princíp časového rozlíšenia,
– odpisovanie dlhodobého hmotného majetku,
– prevádzkové a kapitálové výdavky,
– pochybné a nedobytné pohľadávky,
– oceňovanie zásob,
– tvorba rezerv,
– praktické príklady.

 

ležité informácie:

Registrácia na školenie je otvorená do 9.2.2023 do 14.00.

Školenie bude prebiehať prezenčne v našich priestoroch KPMG, na 8. poschodí. Pokiaľ by sa situácia akokoľvek zmenila, budeme vás včas informovať a presunieme školenie do online priestoru cez MS Teams.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Povedali ste o nás

„Tatiana je príjemná lektorka, používala zaujímavé a jasné príklady z praxe, z mojej strany super.“

„Lektorka bola maximálne efektívna a školenie bolo veľmi prospešné.“

„Celkový prístup lektorky bol vynikajúci, každú tému vysvetlila a priblížila príkladom, čo prispelo k lepšiemu pochopeniu témy.“

Program

08:45 – 09:00 registrácia
09.00 – 12.00 seminár

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály a malé občerstvenie počas krátkej prestávky

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business