FIA predstavuje základnú, medzinárodne uznávanú účtovnícku kvalifikáciu, ktorú zostavila asociácia ACCA. Je vynikajúcim štartovacím bodom pre budúce štúdium ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Dátum školenia
8. okt - 16. dec
2020
Účastnícky poplatok
180€ – 450€ bez DPH
v závislosti od úrovne
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
Anglický

FIA je vhodná pre začiatočníkov v oblasti účtovníctva alebo pracovníkov v oblasti financií, ktorí nemajú predchádzajúce účtovnícke vzdelanie. Taktiež je vhodná pre ľudí, ktorí majú skúsenosti so slovenskými účtovnými predpismi a potrebujú pre svoju pracovnú pozíciu medzinárodné účtovné štandardy a znalosť odborného anglického jazyka.

FIA sa dá začať štúdiom práve tej úrovne, ktorá najlepšie zodpovedá predchádzajúcim skúsenostiam a znalostiam. Avšak, odporúča sa začínať štúdiom Introductory úrovne, najmä ak nemáte predchádzajúce vzdelanie v oblasti financií, alebo pokiaľ ste neštudovali predtým v anglickom jazyku.

FIA je vynikajúcim štartovacím bodom pre budúce štúdium ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

V KPMG Business Institute poskytujeme kompletnú ponuku služieb a podpory od registrácie, cez študijné materiály, odborné vzdelanie až po skúšky. KPMG Business Institute je licencovaným poskytovateľom “on demand” ACCA a FIA skúšok na počítači.

 

Viac informácií o FIA a registrácia na jednotlivé predmety:
https://www.business-institute.sk/kvalifikacie/acca-foundations-in-accountancy-fia/

Ďalšie školenia

Chcete sa dozvedieť, ako úspešne riadiť projekt a nestratiť sa v definíciách, metódach, časových plánoch a prezentáciách? Riadite alebo ste súčasťou interných projektových tímov a chcete v tom byť efektívnejší? Chýba Vám školenie projektového manažmentu, ale nemôžete tomu venovať desiatky hodín?