FIA predstavuje základnú, medzinárodne uznávanú účtovnícku kvalifikáciu, ktorú zostavila asociácia ACCA. Je vynikajúcim štartovacím bodom pre budúce štúdium ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Dátum školenia
14. okt - 22. jan
2020
Účastnícky poplatok
180€ – 450€ bez DPH
v závislosti od úrovne
Miesto
ONLINE
Jazyk
Anglický

FIA je vhodná pre začiatočníkov v oblasti účtovníctva alebo pracovníkov v oblasti financií, ktorí nemajú predchádzajúce účtovnícke vzdelanie. Taktiež je vhodná pre ľudí, ktorí majú skúsenosti so slovenskými účtovnými predpismi a potrebujú pre svoju pracovnú pozíciu medzinárodné účtovné štandardy a znalosť odborného anglického jazyka.

FIA sa dá začať štúdiom práve tej úrovne, ktorá najlepšie zodpovedá predchádzajúcim skúsenostiam a znalostiam. Avšak, odporúča sa začínať štúdiom Introductory úrovne, najmä ak nemáte predchádzajúce vzdelanie v oblasti financií, alebo pokiaľ ste neštudovali predtým v anglickom jazyku.

FIA je vynikajúcim štartovacím bodom pre budúce štúdium ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

V KPMG Business Institute poskytujeme kompletnú ponuku služieb a podpory od registrácie, cez študijné materiály, odborné vzdelanie až po skúšky. KPMG Business Institute je licencovaným poskytovateľom “on demand” ACCA a FIA skúšok na počítači.

Online školenie bude prebiehať cez MS Teams v stanovených termínoch od 9.00 do 16.30. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, školenia sa budete môcť zúčastniť prostredníctvom Vášho prehliadača. Prihláseným účastníkom pošleme odkaz na prihlásenie sa spolu s pozvánkami  v dostatočnom predstihu pred online školením.V prípade otázok, prosím, kontaktujte Moniku Súkenníkovú na msukennikova@kpmg.sk.

Viac informácií o FIA a registrácia na jednotlivé predmety:
https://www.business-institute.sk/kvalifikacie/acca-foundations-in-accountancy-fia/

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business