Dátum školenia
16. okt
2023
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
slovenský

Prvý kurz v rámci KPMG ESG certifikácie, kde sa dozviete všetky požiadavky na vykazovanie informácií o udržateľnosti. Po absolvovaní kurzu si môžete otestovať  vedomosti v online teste, na základe ktorého získate KPMG ESG certifikát - Vykazovanie o udržateľnosti úroveň I.

Na kurze sa budeme venovať všetkým témam, ktoré sú potrebné pre pochopenie nových požiadaviek na vykazovanie informácií o udržateľnosti. Získate prehľad v aktuálnych, ale aj budúcich legislatívnych požiadavkách ohľadom vykazovania o udržateľnosti. Na kurze si ukážeme praktické príklady a názorné ilustrácie.

Obsah školenia

Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti (CSRD) – Predstavíme vám koho sa týka, aké sú základné požiadavky a porovnáme si ich s predchádzajúcou legislatívou.

Európske štandardy pre vykazovanie o udržateľnosti (ESRS) – Prejdeme si požiadavky jednotlivých navrhovaných štandardov – základné princípy a všeobecné zverejnenia a zverejnenia podľa jednotlivých nosných tém (environmentálne, sociálne a riadiace kritéria). Taktiež si vysvetlíme, čo znamená princíp dvojitej významnosti a čo to pre vašu spoločnosť bude znamenať.

Taxonómia EU – Rozoberieme si, ako identifikovať oprávnené činnosti vo vašej spoločnosti a ako následne posúdiť, či je ich možné považovať za udržateľné v súlade s požiadavkami taxonómie (technické kritéria preskúmania pre významný príspevok, posúdenie pravidla výrazne nenarušiť zvyšné environmentálne ciele a ako posúdiť požiadavku na dodržiavanie minimálnych sociálnych záruk). Vysvetlíme si, ako pripraviť zverejnenia, upozorníme vás na najčastejšie chyby, s ktorými sme sa stretli, a predstavíme vám príklady dobrej praxe.

 

Po absolvovaní školenia budete poznať odpovede na tieto otázky:

  • Akých spoločností sa nové požiadavky týkajú a aké existujú výnimky?
  • Aký je vzťah medzi taxonómiou EU a CSRD?
  • Ktoré zverejnenia budú povinné a pri ktorých bude potrebné posúdiť významnosť pre vašu spoločnosť?
  • Ako sa pripraviť na vykazovanie – kde začať a aké sú osvedčené postupy?
  • Aké dáta bude potrebné zbierať?
  • Je možné sa pripraviť dobrovoľným vykazovaním podľa GRI alebo TCFD?

Ďalšie zo série školení KPMG ESG certifikácie bude 30.11. a týka sa vykazovania emisií skleníkových plynov. Viac informácií:

Ako na vykazovanie emisií skleníkových plynov? – Business Institute (business-institute.sk)

Lektori
Michal Maxim
Associate Partner
Audit and ESG Assurance
Peter Nemečkay
Executive Director
Accounting and ESG Advisory
Vladimír Kundrák
Assistant Manager
KPMG Business Institute
Gabriela Hetényiová
ESG reporting and advisory Manager
Peter Škyrta
Peter Škyrta
Senior Sustainability & ESG Consultant
Program

09.00 – 12.00 školenie
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.30 školenie

Cena

650 € bez DPH/osoba

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie počas prestávok a obed, KPMG ESG certifikát – úroveň I. po absolvovaní online testu

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

Registrácia

do 15.10.2023 do 14.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

19. apr - 31. dec 2024

ÚPSVaR: Zručnosti pre trh práce 2024 – Získajte príspevok na vzdelávanie

14. máj 2024

KPMG ESG Certifikácia – Ako na vykazovanie emisií skleníkových plynov?

23. máj 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESG) Úroveň II. (aplikácia na case study)