Daň z pridanej hodnoty (DPH) je online školenie pre všetkých, ktorí sa v rámci svojej práce stretávajú s daňovou problematikou, prípadne jej znalosť potrebujú na ďalšie pracovné rozhodovanie.

Dátum školenia
5. apr - 12. máj
2022
Účastnícky poplatok
495 € bez DPH / osoba
594 € s DPH / osoba
Miesto
online

Jazyk
slovenský

Čo ponúkame?

DPH komplexné školenie je cyklus online seminárov je rozdelený na desať častí po 1.5 hodine vždy v utorok a štvrtok (okrem obdobia počas veľkonočných prázdnin) doobeda od 9.00 do 10.45 s krátkou prestávkou. Počas nich vás detailne oboznámime s princípmi dane z pridanej hodnoty od základov až po komplexný príklad na vyplnenie DPH výkazov.

Po absolvovaní komplexného školenia Daň z pridanej hodnoty (DPH) získate KPMG certifikát o účasti.

Školenie bude naživo, takže účastníci budú mať možnosť po celý čas školenia diskutovať s prezentujúcimi, ktorí vďaka bohatým skúsenostiam doplnia vysvetlenia aj na základe skutočných príkladov z praxe.

Obsah jednotlivých školiacich častí

1 Predmet dane – typy zdaniteľných obchodov, zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť, DPH prevádzkareň
Typy DPH registrácie, zmena DPH registrácie, oneskorená DPH registrácia, zrušenie DPH registrácie
2 Dodanie tovaru – zdaniteľné obchody, miesto dodania
Premiestnenie vlastného tovaru, call-off stock zjednodušenie
3 Oslobodené dodania – intrakomunitárne dodanie, vývoz tovaru, dodanie nehnuteľnosti
Dovoz tovaru, oslobodenie pri dovoze tovaru
4 Dodanie služby – zdaniteľné obchody, miesto dodania
Oslobodené dodania
5 Nadobudnutie tovaru – miesto nadobudnutia, premiestnenie vlastného tovaru, call-off stock zjednodušenie
Reťazové obchody, trojstranný obchod
6 Vznik daňovej povinnosti
Základ dane, prepočet cudzej meny, zaokrúhľovanie, oprava ZD, sadzby DPH
7 Osoby povinné platiť DPH
Reverse-charge, tuzemský reverse-charge
8 Odpočítanie DPH, oprava odpočítanej dane, úpravy odpočítanej dane, odpočítanie pri DPH registrácii
Nadmerný odpočet, vrátenie DPH
9 Fakturačné pravidlá, DPH záznamy
Zdaňovacie obdobie, splatnosť daňovej povinnosti
10 DPH výkazy (daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz)
Príklad na vyplnenie

Školenie bude prebiehať pomocou MS Teams, pred školením Vám pošleme pozvánku do kalendára s linkou na školenie. Prosím prihláste sa aspoň 5 minút pred začiatkom školenia, aby sme mohli začať načas.

Registrácia je možná do 4.4.2022 do 16.00.

Pre členov ACCA alebo iných profesijných organizácií – za školenie môžete získať 20 CPD bodov.

Prečítajte si viac o našich daňových službách a daňových a právnych novinkách

Zoznam našich aktuálnych školení nájdete TU

 

Lektori
Zuzana Šidlová
Senior Manager
Tax
Nora Machová
Nora Machová
Senior Tax Consultant
Tax
Povedali ste o nás

„Školenie bolo pripravené na vysokej úrovni, zatiaľ najlepšie čo som absolvovala, tiež oceňujem rozvrh školenia, jednak tématicky a jednak časovo.“

„Páčila sa mi vždy rýchla reakcia na online otázky.“

„Veľmi dobré školenie, bola obsiahnutá veľká časť k uvedenej téme.“

Dátum školenia

5.4.2022 – 12.5.2022

Každý utorok a štvrtok (okrem 14. a 19.4.2022)

Čas školenia

9.00 – 10.45

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421 903907016

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business