Viete, kedy ste povinní platiť DPH, hoci ste odberateľ?

Dátum školenia
11. apr
2018
Účastnícky poplatok
165,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Jazyk
slovenský

Čo ponúkame?

Vysvetlenie základných princípov uplatňovania DPH pri dodaní tovarov a služieb
s uvedením množstva praktických príkladov so zameraním na určenie:

  • miesta dodania a
  • osoby povinnej platiť DPH v SR.

Na školení sa budeme venovať aj týmto témam:

  • pojem „prevádzkareň“,
  • miesto dodania tovaru,
  • miesto nadobudnutia tovaru,
  • miesto dodania služieb – základné a osobitné pravidlá,
  • tuzemské sektorové samozdanenie,
  • praktické príklady na určenie miesta dodania a osoby povinnej platiť DPH v rôznych modelových situáciách.
Lektori
Zuzana Šidlová
Senior Manager
Tax
Program

08:30 – 09:00 registrácia
09:00 – 10:30 seminár
10:30 – 11:00 prestávka
11:00 – 12:30 seminár

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály, občerstvenie a nápoje.

Viac informácií

Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business