Dátum školenia
6. - 8. nov
2023
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
slovenský

Na kurze sa dozviete všetko potrebné o dani z pridanej hodnoty (DPH) od našich odborníkov z Daňového oddelenia.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je školenie pre všetkých, ktorí sa v rámci svojej práce stretávajú s daňovou problematikou, prípadne jej znalosť potrebujú na ďalšie pracovné rozhodovanie.

Čo ponúkame?

DPH komplexné školenie je 2,5 dňový kurz počas ktorého vás detailne oboznámime s princípmi dane z pridanej hodnoty od základov až po komplexný príklad na vyplnenie DPH výkazov.

Po absolvovaní kurzu získate KPMG certifikát o účasti.

Pre členov ACCA alebo iných profesijných organizácií, za školenie môžete získať 20 CPD bodov.

Obsah:

 • Predmet dane – typy zdaniteľných obchodov, zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť, DPH prevádzkareň
 • Typy DPH registrácie, zmena DPH registrácie, oneskorená DPH registrácia, zrušenie DPH registrácie
 • Dodanie tovaru – zdaniteľné obchody, miesto dodania
 • Premiestnenie vlastného tovaru, call-off stock zjednodušenie
 • Oslobodené dodania – intrakomunitárne dodanie, vývoz tovaru, dodanie nehnuteľnosti
 • Dovoz tovaru, oslobodenie pri dovoze tovaru
 • Dodanie služby – zdaniteľné obchody, miesto dodania
 • Oslobodené dodania
 • Nadobudnutie tovaru – miesto nadobudnutia, premiestnenie vlastného tovaru, call-off stock zjednodušenie
 • Reťazové obchody, trojstranný obchod
 • Vznik daňovej povinnosti
 • Základ dane, prepočet cudzej meny, zaokrúhľovanie, oprava ZD, sadzby DPH
 • Osoby povinné platiť DPH
 • Reverse-charge, tuzemský reverse-charge
 • Odpočítanie DPH, oprava odpočítanej dane, úpravy odpočítanej dane, odpočítanie pri DPH registrácii
 • Nadmerný odpočet, vrátenie DPH
 • Fakturačné pravidlá, DPH záznamy
 • Zdaňovacie obdobie, splatnosť daňovej povinnosti
 • DPH výkazy (daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz)
 • Príklad na vyplnenie

 

Prečítajte si viac o našich daňových službách a daňových a právnych novinkách.

Zoznam našich aktuálnych školení nájdete TU.

Lektori
Zuzana Šidlová
Senior Manager
Tax
Program

1. deň: 6.11.2023 čas od 9.00 – 16.00

2. deň: 7.11.2023 čas od 9.00 – 16.00

3. deň: 8.11.2023 čas od 9.00 – 12.00

Cena

495 € bez DPH / osoba

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie počas prestávok, KPMG certifikát

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

Registrácia

do 3.11.2023 do 14.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

3. - 4. okt 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: Ochrana vôd, vodné a ďalšie prírodné zdroje