Medzinárodná kvalifikácia DipIFR je vhodná pre profesionálnych účtovníkov, audítorov alebo tých, ktorí pracujú vo financiách, na controllingu alebo na daňovom oddelení, potrebujú vedieť aplikovať štandardy IFRS a zároveň by radi získali medzinárodnú kvalifikáciu v tejto oblasti.

Dátum školenia
15. feb - 19. máj
2021
Účastnícky poplatok
1490 € bez DPH / osoba
Miesto
ONLINE
Jazyk
Anglický

Školenie na prípravu na kvalifikáciu DipIFR prebieha v anglickom jazyku a skladá sa zo štyroch častí, ktoré budú prebiehať buď formou online live školenia. Ak sa zlepší pandemická situácia, môže byť časť školenia prezenčnou formou v KPMG Conference Centre v River parku v Bratislave.

Počas školenia budeme teóriu aplikovať na príklady, čo Vám umožní lepšie pochopenie medzinárodných účtovných štandardov. Postupne prejdeme oblasti, ktoré sú potrebné pre zostavenie individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS.

Obsah školenia pokrýva počas 11 dní princípy týchto štandardov:

IAS 1 Presentation of Financial Statements
IAS 2 Inventories
IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IAS 10 Events After the Reporting Period
IAS 12 Income Taxes
IAS 16 Property, Plant and Equipment
IAS 19 Employee Benefits
IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
IAS 21 The Effects of Change in Foreign Exchange Rates
IAS 23 Borrowing Costs
IAS 24 Related Party Disclosures
IAS 27 Separate Financial Statements
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures
IAS 32 Financial Instruments: Presentation
IAS 33 Earnings per Share
IAS 36 Impairment of Assets
IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IAS 38 Intangible Assets
IAS 40 Investment Property
IAS 41 Agriculture
IFRS 1 First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards
IFRS 2 Share-based Payment
IFRS 3 Business Combinations
IFRS 5 Non-current Assets Held for sale and Discontinued Operations
IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosure
IFRS 8 Operating Segments
IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 10 Consolidated Financial Statements
IFRS 11 Joint Arrangements
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
IFRS 13 Fair Value Measurement
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
IFRS 16 Leases
IFRS for Small and Medium Sized Entities
The Conceptual Framework for Financial Reporting

Obsahom školenia nie je príprava skupinového výkazu o peňažných tokoch.

Skúška trvá 3 hod 15 min a treba dosiahnuť aspoň 50% bodov.

Viac informácií o školení a kvalifikácii DipIFR >>

 

 

 

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Dávid Hargaš
Dávid Hargaš
Lecturer
Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421 903907016

Termín

Časť I. 15. – 17.02.2021

Časť II. 15. – 17.03.2021

Časť III. 19. – 20.04.2021

Časť IV. 17. – 19.05.2021

Ďalšie školenia

Pracujete na finančnom oddelení a želáte si, aby kolegovia z iných oddelení lepšie rozumeli ekonomickému dopadu svojich rozhodnutí? Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór?

Financie pre nefinančníkov ONLINE

Odložené dane sú jedna z najzložitejších oblastí účtovníctva. Richard Farkaš vám na pripravovanom školení ukáže, ako predchádzať chybám pri posudzovaní odložených daní.