Medzinárodná kvalifikácia DipIFR je vhodná pre profesionálnych účtovníkov, audítorov alebo tých, ktorí pracujú vo financiách a controllingu, potrebujú vedieť aplikovať štandardy IFRS a zároveň by radi získali medzinárodnú kvalifikáciu v tejto oblasti.

Dátum školenia
21. sep - 27. nov
2020
Účastnícky poplatok
1290 € bez DPH / osoba
zvýhodnená cena platí do 30.6.2020
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
Anglický

Kurz je tvorený na získanie vedomostí a pochopenie IFRS. Naučíte sa ako ich aplikovať, ako aj to, z akých princípov a koncepcií vychádzajú.

Po dokončení DipIFR by kandidáti mali byť schopní:

· pochopiť, vysvetliť a aplikovať IASB Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo.

· aplikovať relevantné štandardy na kľúčové časti finančných výkazov.

· identifikovať a aplikovať požiadavku zverejnenia pre firmy vo finančných výkazoch a poznámkach.

· pripraviť konsolidovanú účtovnú závierku (okrem skupinových výkazov cash-flow) vrátane dcérskych účtovných jednotiek, spoločných a pridružených podnikov.

Príprava na kvalifikáciu zahŕňa rozsiahly kurz rozdelený na štyri časti, “mock” skúšku a reálnu skúšku.

Skúška trvá 3 hod 15 min a treba dosiahnuť aspoň 50% bodov.

Viac informácií o DipIFR >>

 

 

 

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Dávid Hargaš
Dávid Hargaš
Lecturer
Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421 903907016

Termín

Časť I. 21. – 23.9.2020

Časť II. 12. – 14.10.2020

Časť III. 9. – 10.11.2020

Časť IV. 25. – 27.11.2020

Ďalšie školenia

Príprava na medzinárodne uznávanú účtovnícku kvalifikáciu. Vhodná pre ľudí, ktorí majú skúsenosti so slovenskými účtovnými predpismi a potrebujú pre svoju pracovnú pozíciu medzinárodné účtovné štandardy a znalosť odborného anglického jazyka.

Chcete sa dozvedieť, ako úspešne riadiť projekt a nestratiť sa v definíciách, metódach, časových plánoch a prezentáciách? Riadite alebo ste súčasťou interných projektových tímov a chcete v tom byť efektívnejší? Chýba Vám školenie projektového manažmentu, ale nemôžete tomu venovať desiatky hodín?