Medzinárodná kvalifikácia DipIFR je vhodná pre profesionálnych účtovníkov, audítorov alebo tých, ktorí pracujú vo financiách, na controllingu alebo na daňovom oddelení, potrebujú vedieť aplikovať štandardy IFRS a zároveň by radi získali medzinárodnú kvalifikáciu v tejto oblasti.

Dátum školenia
21. sep - 25. nov
2022
Účastnícky poplatok
1490 € bez DPH / osoba
Miesto
online/prezenčne

v závislosti od pandemickej situácie

Jazyk
Anglický

Školenie na prípravu na kvalifikáciu DipIFR prebieha v anglickom jazyku a skladá sa zo štyroch častí, ktoré začínajú v septembri a končia v novembri. DipIFR je medzinárodná kvalifikácia vyvinutá účtovníckou asociáciou ACCA – globálna organizácia pre profesionálnych účtovníkov má viac ako 200 000 kvalifikovaných členov a 486 000 študentov po celom svete.

Počas školenia budeme teóriu aplikovať na príklady, čo Vám umožní lepšie pochopenie medzinárodných účtovných štandardov. Postupne prejdeme oblasti, ktoré sú potrebné pre zostavenie individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS.

Školenie bude prebiehať online formou alebo hybridne (online a prezenčne) v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie.

 

Obsah školenia pokrýva počas 11 dní princípy týchto štandardov:

IAS 1 Presentation of Financial Statements
IAS 2 Inventories
IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IAS 10 Events After the Reporting Period
IAS 12 Income Taxes
IAS 16 Property, Plant and Equipment
IAS 19 Employee Benefits
IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
IAS 21 The Effects of Change in Foreign Exchange Rates
IAS 23 Borrowing Costs
IAS 24 Related Party Disclosures
IAS 27 Separate Financial Statements
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures
IAS 32 Financial Instruments: Presentation
IAS 33 Earnings per Share
IAS 36 Impairment of Assets
IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IAS 38 Intangible Assets
IAS 40 Investment Property
IAS 41 Agriculture
IFRS 1 First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards
IFRS 2 Share-based Payment
IFRS 3 Business Combinations
IFRS 5 Non-current Assets Held for sale and Discontinued Operations
IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosure
IFRS 8 Operating Segments
IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 10 Consolidated Financial Statements
IFRS 11 Joint Arrangements
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
IFRS 13 Fair Value Measurement
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
IFRS 16 Leases
IFRS for Small and Medium Sized Entities
The Conceptual Framework for Financial Reporting

Obsahom školenia nie je príprava skupinového výkazu o peňažných tokoch.

Skúška trvá 3 hod 15 min a treba dosiahnuť aspoň 50% bodov.

Viac informácií o školení a kvalifikácii DipIFR >>

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Povedali ste o nás

„Very good explanation and communication about the topics. Also friendly approach.“

„I was satisfied with everything. Tatiana is expert in the topics and also in teaching.“

„Everything was great, explanation was clear and the teacher was able to explain all the topics perfectly.“

„I highly recommend the training, it is very useful for me in work.“

„Oceňujem lektorkinu trpezlivosť s nami pri vysvetľovaní.“

„Probably the best training I had so far :)“

Termíny

Časť I.   21. – 23. 09. 2022
Časť II.  12. – 14. 10. 2022
Časť III. 10. – 11. 11. 2022
Časť IV. 23. – 25. 11. 2022

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.