Komplexné školenie Daň z príjmov právnických osôb je pre všetkých, ktorí sa v rámci svojej práce stretávajú s daňovou problematikou, prípadne jej znalosť potrebujú na ďalšie pracovné rozhodovanie.

Dátum školenia
12. - 26. okt
2021
Účastnícky poplatok
495 €
bez DPH / osoba
Miesto
online

Jazyk
slovenský

Čo ponúkame?

Počas troch školiacich dní vás detailne oboznámime s princípami dane z príjmov právnických osôb a zároveň zvládneme úvod do problematiky transferového oceňovania, ako aj medzinárodného zdaňovania.

Prvý a tretí deň školenia budú venované dani z príjmov právnickych osôb. Vysvetlíme vám princíp kalkulácie základu dane z príjmov, na množstve praktických príkladov si precvičíme prezentovanú problematiku s cieľom, aby každý z účastníkov mal po seminári dostatok vedomostí na samostatné vypracovanie komplexného príkladu a daňového priznania. Druhý školiaci deň je zameraný na medzinárodné zdaňovanie a úvod do transferového oceňovania.

Účastníci budú mať možnosť po celý čas školenia diskutovať s prezentujúcimi, ktorí vďaka bohatým skúsenostiam doplnia vysvetlenia aj na základe skutočných príkladov z praxe.

Obsah jednotlivých školiacich dní

1. deň (12.10.2021)

 • Základné pojmy, daňovník s neobmedzenou a obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Predmet dane, oslobodenia od dane
 • Výpočet základu dane
 • Daňové a nedaňové výdavky
 • Náklady/výnosy s podmienkou zaplatenia
 • Záväzky
 • Praktické príklady

2. deň (19.10.2021)

 • Základné princípy medzinárodného zdaňovania
 • Stála prevádzkareň
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a Smernice Európskej únie v oblasti dane z príjmov
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie
 • Úvod do transferového oceňovania
 • Metódy určenia nezávislej ceny
 • Dokumentácia k transferovým cenám

3. deň (26.10.2021)

 • Majetok a vplyv na základ dane (odpisovanie majetku, vyraďovanie majetku)
 • Rezervy, ich tvorba, zúčtovanie a vplyv na základ dane
 • Opravné položky
 • Daňové straty a ich umorovanie
 • Daňové priznanie, lehota na jeho podanie
 • Preddavky na daň
 • Komplexný príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Školiace dni sú na seba nadväzujúce moduly, ktoré priebiehajú v troch po sebe idúcich októbrových týždňoch.

Viac informacií o daňových službách >>  

 

Dôležité informácie:

Registrácia je do 11.10.2021 do 10.00.

Pre členov ACCA alebo iných profesijných organizácií – za školenie môžete získať 21 CPD bodov.

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams. Spolu s pozvánkou do kalendára Vám pošleme aj link na pripojenie sa na školenie. (Pozvánku budeme posielať približne týždeň pre školením.) Po prihlásení sa na webinár si prosím vypnite mikrofón a pre osobnejší kontakt uvítame zapnutú kameru.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Lektori
Tomáš Ciran
Partner
Tax
Martin Zima
Director
Tax
Zuzana Blažejová
Executive Director
Tax
Petra Bohovičova
Petra Bohovičova
Senior Consultant
Tax
Zuzana Kolečavová
Zuzana Kolečavová
Manager
Tax
Martin Šiška
Martin Šiška
Manager
Tax
Juraj Michňa
Juraj Michňa
Senior Manager
Tax
Povedali ste o nás

„Školenie odporúčam a maximálne pozitívne hodnotím.“

„Ďakujem všetkým prednášajúcim za zrozumiteľný a profesionálny výklad.“

Program

09.00 – 12.00 seminár
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.00 seminár

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421 903907016

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business