Komplexné školenie Daň z príjmov právnických osôb je pre všetkých, ktorí sa v rámci svojej práce stretávajú s daňovou problematikou, prípadne jej znalosť potrebujú na ďalšie pracovné rozhodovanie.

Dátum školenia
11. - 26. okt
2022
Účastnícky poplatok
495 €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park
Jazyk
slovenský

Čo ponúkame?

Počas troch školiacich dní vás detailne oboznámime s princípami dane z príjmov právnických osôb a zároveň zvládneme úvod do problematiky transferového oceňovania, ako aj medzinárodného zdaňovania.

Prvý a tretí deň školenia budú venované dani z príjmov právnickych osôb. Vysvetlíme vám princíp kalkulácie základu dane z príjmov, na množstve praktických príkladov si precvičíme prezentovanú problematiku s cieľom, aby každý z účastníkov mal po seminári dostatok vedomostí na samostatné vypracovanie komplexného príkladu a daňového priznania. Druhý školiaci deň je zameraný na medzinárodné zdaňovanie a úvod do transferového oceňovania.

Účastníci budú mať možnosť po celý čas školenia diskutovať s prezentujúcimi, ktorí vďaka bohatým skúsenostiam doplnia vysvetlenia aj na základe skutočných príkladov z praxe.

Obsah jednotlivých školiacich dní

1. deň (utorok 11.10.2022)

 • Základné pojmy, daňovník s neobmedzenou a obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Predmet dane, oslobodenia od dane
 • Výpočet základu dane
 • Daňové a nedaňové výdavky
 • Náklady/výnosy s podmienkou zaplatenia
 • Záväzky
 • Praktické príklady

2. deň (streda 19.10.2022)

 • Základné princípy medzinárodného zdaňovania
 • Stála prevádzkareň
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a Smernice Európskej únie v oblasti dane z príjmov
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie
 • Úvod do transferového oceňovania
 • Metódy určenia nezávislej ceny
 • Dokumentácia k transferovým cenám

3. deň (streda 26.10.2022)

 • Majetok a vplyv na základ dane (odpisovanie majetku, vyraďovanie majetku)
 • Rezervy, ich tvorba, zúčtovanie a vplyv na základ dane
 • Opravné položky
 • Daňové straty a ich umorovanie
 • Daňové priznanie, lehota na jeho podanie
 • Preddavky na daň
 • Komplexný príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Školiace dni sú na seba nadväzujúce moduly, ktoré priebiehajú v troch po sebe idúcich októbrových týždňoch.

Viac informacií o daňových službách >>  

 

Dôležité informácie:

Registrácia je do 10.10.2022 do 10.00.

Pre členov ACCA alebo iných profesijných organizácií – za školenie môžete získať 21 CPD bodov.

Školenie bude prebiehať prezenčne v našich priestoroch KPMG, na 8. poschodí. Pokiaľ by sa situácia akokoľvek zmenila, budeme vás včas informovať o zmene termínu alebo presunieme školenie do online priestoru cez MS Teams.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Lektori
Martin Zima
Director
Tax
Zuzana Blažejová
Executive Director
Tax
Petra Bohovičova
Petra Bohovičova
Senior Consultant
Tax
Veronika Jendželovská
Veronika Jendželovská
Tax Consultant
Tax
Martin Šiška
Martin Šiška
Manager
Tax
Juraj Michňa
Juraj Michňa
Senior Manager
Tax
Povedali ste o nás

„Školenie odporúčam a maximálne pozitívne hodnotím.“

„Ďakujem všetkým prednášajúcim za zrozumiteľný a profesionálny výklad.“

Program

09.00 – 12.00 seminár
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.00 seminár

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421 903907016

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business