Program vytvorilo KPMG v spolupráci s občianskym združením DigiQ. Vzhľadom na momentálnu situáciu, keď naše deti trávia ešte viac času na internete ako za normálnych okolností, sme sa rozhodli preniesť Cyber4Kids zo školských lavíc do našich domovov vo forme „live“ interaktívneho vyučovania, ktorého sa môžete zúčastniť spolu s vašimi deťmi. Program je určený pre deti od 9 do 14 rokov.

Dátum školenia
14. máj
2020
Účastnícky poplatok
zadarmo
Miesto
online

Jazyk
slovenský

V druhej časti sa budeme venovať týmto trom témam:

14:30-15:10 – Niekedy je klamať OK – čo sú to osobné údaje?:

  •  Čo si predstavujete pod slovným spojením osobné údaje?
  • Ktoré osobné údaje o sebe je správne/nesprávne zdieľať
  • Treba vedieť komu môžeme o sebe aké informácie poslať
  •    Aj aplikácie zbierajú naše osobné informácie

15:20-16:10 – Hackeri a ich hackoviny

  •  Vysvetlenie si pojmov ako: Phishing, Scam, Spam, Adblocker, Virus, Antivirus
  •   Ako sa chrániť
  •   Ako vedieť rozoznať hrozby

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams od 14:30 do 16:15. Pripojiť sa môžete na celé školenie alebo len na určitú tému v uvedených časoch vyššie. Medzi jednotlivými prednáškami budeme mať 10 minútové prestávky. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača. Zaregistrujte sa cez prihlášku nižšie do 13.5.2020 do 20.00. Pozvánka s linkom na pripojenie bude zasielaná doobeda pred školením.

Viac informácií o projekte nájdete na KPMG web stránke o Cyber4Kids .

Dôležité informácie:

Iba zaregistrovaní účastníci dostanú link na pripojenie sa na webinár. Počas webinára sa môžete pýtať otázky pomocou chat-u alebo mikrofónu.

Keďže chceme túto vzdelávaciu aktivitu poskytnúť pre čo najviac detí, budeme toto školenie nahrávať. Nahrávka bude obsahovať obraz v rozmedzí prezentácie a zvuk. Ubezpečujeme Vás, že tváre a mená nebudú viditeľné. Video z tohto školenia bude zverejnené na stránke KPMG. 

V prípade otázok kontaktujte Sylviu Klobučníkovú na sklobucnikova@kpmg.sk.

 

 

Lektori
Ľuboš Pečálka
Ľuboš Pečálka
Michal Klačanský
Michal Klačanský
Program

14:30 – 16:15

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business