Praktické školenie, ktoré obsahuje teóriu potrebnú na zostavenie výkazu o peňažných tokov a komplexný príklad na zostavenie cash flow pomocou nepriamej metódy.

Dátum školenia
22. mar
2022
Účastnícky poplatok
150,- €
bez DPH/osoba
Miesto
online

Jazyk
slovenský

Školenie je určené pre ľudí pracujúcich na účtovnom oddelení, na controllingu, na internom audite, ale aj pre úverových analytikov a obchodníkov v bankách, aby lepšie pochopili, čo sa skrýva za výkazom o peňažných tokov a ako je prepojený na súvahu a výkaz ziskov a strát.

Obsahom školenia sú:

  • princípy štandardu IAS 7 Statement of Cash Flows
  • prepojenosť na súvahu a výkaz ziskov a strát
  • pomocné výpočty, ktoré sú potrebné pre zostavenie
  • komplexný príklad na zostavenie výkazu o peňažných tokoch pomocou nepriamej metódy
  • praktická prípadová štúdia na zostavenie výkazu o peňažnch tokoch v Exceli

Predpokladom účasti je znalosť položiek súvahy a výkazu ziskov a strát.

 

Dôležité informácie:

Školenie bude online live, takže budete mať možnosť sa pýtať otázky, ktoré Vás zaujímajú.

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams od 9.00 do 12.00. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Registrácia je do 21.3.2022 do 16:00.

Ak je už stav naplnený a máte záujem sa zúčastniť, pripravíme ďalší termín. Napíšte prosím Monike Súkenníkovej na msukennikova@kpmg.sk.

Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača.

Iba zaregistrovaní účastníci dostanú link na pripojenie sa na webinár.

Lektori
Povedali ste o nás

„Skvelé školenie. Lektor pôsobil v problematike školenia sebaisto a skúsene.“

„Dávid mal jasný a zrozumiteľný výklad, štruktúra školenia bola dobre zvolená a tiež výber príkladu bol vhodný.“

„Výborné. Lektor bol efektívny a vyhradený čas zmysluplne využil.“

Čas školenia

9.00 – 12.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.