Praktické školenie, ktoré obsahuje teóriu potrebnú na zostavenie výkazu o peňažných tokov a komplexný príklad na zostavenie cash flow pomocou nepriamej metódy.

Dátum školenia
19. mar
2021
Účastnícky poplatok
80,- €
bez DPH/osoba
Miesto
online

Jazyk
slovenský

Školenie je určené pre ľudí pracujúcich na účtovnom oddelení, na controllingu, na internom audite, ale aj pre úverových analytikov a obchodníkov v bankách, aby lepšie pochopili, čo sa skrýva za výkazom o peňažných tokov a ako je prepojený na súvahu a výkaz ziskov a strát.

Obsahom školenia sú:

  • princípy štandardu IAS 7 Statement of Cash Flows
  • prepojenosť na súvahu a výkaz ziskov a strát
  • pomocné výpočty, ktoré sú potrebné pre zostavenie
  • komplexný príklad na zostavenie výkazu o peňažných tokoch pomocou nepriamej metódy

Predpokladom účasti je znalosť položiek súvahy a výkazu ziskov a strát.

 

Dôležité informácie:

Školenie bude online live, takže budete mať možnosť sa pýtať otázky, ktoré Vás zaujímajú.

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams od 9.00 do 11.00. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Registrácia je do 18.3.2021 do 16:00.

Ak je už stav naplnený a máte záujem sa zúčastniť, pripravíme ďalší termín. Napíšte prosím Monike Súkenníkovej na msukennikova@kpmg.sk.

Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača.

Iba zaregistrovaní účastníci dostanú link na pripojenie sa na webinár.

Lektori
Povedali ste o nás

„Skvelé školenie. Lektor pôsobil v problematike školenia sebaisto a skúsene.“

„Dávid mal jasný a zrozumiteľný výklad, štruktúra školenia bola dobre zvolená a tiež výber príkladu bol vhodný.“

„Výborné. Lektor bol efektívny a vyhradený čas zmysluplne využil.“

Čas školenia

9.00 – 11.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business