Praktické školenie, ktoré obsahuje teóriu potrebnú na zostavenie výkazu o peňažných tokov a komplexný príklad na zostavenie cash flow pomocou nepriamej metódy.

Dátum školenia
21. sep
2020
Účastnícky poplatok
60 € bez DPH/osoba
72 € s DPH/osoba
Miesto
online

Jazyk
slovenský

Školenie je určené pre ľudí pracujúcich na účtovnom oddelení, na controllingu, na internom audite, ale aj pre úverových analytikov a obchodníkov v bankách, aby lepšie pochopili, čo sa skrýva za výkazom o peňažných tokov a ako je prepojený na súvahu a výkaz ziskov a strát.

Obsahom školenia sú:

  • princípy štandardu IAS 7 Statement of Cash Flows
  • prepojenosť na súvahu a výkaz ziskov a strát
  • pomocné výpočty, ktoré sú potrebné pre zostavenie
  • komplexný príklad na zostavenie výkazu o peňažných tokoch pomocou nepriamej metódy

Predpokladom účasti je znalosť položiek súvahy a výkazu ziskov a strát. Ak si chcete tieto znalosti doplniť alebo osviežiť, odporúčame zúčastniť sa predtým školenia Financie pre nefinančníkov.

Školenie bude online live, takže budete mať možnosť sa pýtať otázky, ktoré Vás zaujímajú.

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams od 9.30 do 11.00. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Registrácia je do 20.9.

Ak je už stav naplnený a máte záujem sa zúčastniť, pripravíme ďalší termín. Napíšte prosím Monike Súkenníkovej na msukennikova@kpmg.sk.

Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača.

 

Dôležité informácie:

Iba zaregistrovaní účastníci dostanú link na pripojenie sa na webinár.

Svojou účasťou na webinári dávate súhlas s tým, že sa školenie bude nahrávať a môže byť publikované.

 

Lektori
Dávid Hargaš
Dávid Hargaš
Lecturer
Program

9.30 – 11.00

Ďalšie školenia

Príprava na medzinárodne uznávanú účtovnícku kvalifikáciu. Vhodná pre ľudí, ktorí majú skúsenosti so slovenskými účtovnými predpismi a potrebujú pre svoju pracovnú pozíciu medzinárodné účtovné štandardy a znalosť odborného anglického jazyka.

Chcete sa dozvedieť, ako úspešne riadiť projekt a nestratiť sa v definíciách, metódach, časových plánoch a prezentáciách? Riadite alebo ste súčasťou interných projektových tímov a chcete v tom byť efektívnejší? Chýba Vám školenie projektového manažmentu, ale nemôžete tomu venovať desiatky hodín?