Ak Vašu spoločnosť ovplyvnil Covid-19, testovanie zníženia hodnoty môže byť kľúčovou témou pre Vaše koncoročné vykazovanie, aby sa vyhodnotilo akékoľvek znehodnotenie vášho portfólia aktív – dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, goodwill, investície atď., ktorých hodnota bola určená v dobrých časoch musia byť teraz prehodnotené. Všetky tieto analýzy môžu byť veľmi zložité a dodržiavanie všeobecne uznávaných účtovných pravidiel bude výzvou pre zručnosti vašich finančných odborníkov. Naše školenie poskytne Vašim odborníkom platformu na získanie praktických vedomostí a nástrojov na riešenie týchto tém a prípravu samotných komplexných testov na zníženie hodnoty.

Dátum školenia
10. nov
2020
Účastnícky poplatok
500 € bez DPH
Miesto
Online
Jazyk
slovenský

Školenie je určené pre kontrolórov, účtovníkov a finančných riaditeľov, ktorí pripravujú alebo kontrolujú impairment testy.

Obsah školenia:

 • Kedy testovať
 • Návrat k fúziám a akvizíciám – ocenenie obchodu verzus test na zníženie hodnoty
 • Kľúčový rámec IFRS pre testovanie zníženia hodnoty
 • Kľúčové komponenty testu zníženia hodnoty

Počas školenia sa zameriame na tieto oblasti:

 1. Účtovná hodnota (carrying amount) v testovaní goodwill
 2. Vyberte správny model a prístup pre spätne získateľnú sumu (recoverable amount)
 3. Požiadavky na hodnotu pri používaní (value in use)
 4. Vstupy pre hodnotenie reálnej hodnoty
 5. Diskontná sadzba
 6. Účinné modelovanie pre testy zníženia hodnoty v Exceli
 7. Ako zabezpečiť, aby Váš test akceptovali všetky dôležité zúčastnené strany: akcionári, manažment a audítor
 8. Úprava testovania zníženia hodnoty pre COVID

 

Počas školenia preberieme aj dve prípadové štúdie:

 • Impairment test v oblasti nehnuteľností
 • Impairment test na goodwill

 

Dôležité informácie:

Zaregistrujte sa cez prihlášku nižšie do 9.11.2020 do 15.00. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Spolu s pozvánkou Vám pošleme aj link na školenie.

Školenie bude prebiehať online cez MS teams od 9,00 do 16,30. Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača. Počas webinára sa môžete pýtať otázky pomocou chat-u. Po prihlásení sa na webinár si prosím vypnite telefón, uvítame zapnutú kameru. Poplatok za školenie budeme fakturovať až po ukončení školenia. V prípade otázok, prosím, kontaktujte Moniku Súkenníkovú na msukennikova@kpmg.sk

Lektori
Karol Balco
Director
Valuations and Financial modeling
Lukáš Bojkovský
Lukáš Bojkovský
Assistant Manager
Program

9.00 – 16.30

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business