Ak Vašu spoločnosť ovplyvnil Covid-19, testovanie zníženia hodnoty môže byť kľúčovou témou pre Vaše koncoročné vykazovanie, aby sa vyhodnotilo akékoľvek znehodnotenie vášho portfólia aktív – dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, goodwill, investície atď., ktorých hodnota bola určená v dobrých časoch musia byť teraz prehodnotené. Všetky tieto analýzy môžu byť veľmi zložité a dodržiavanie všeobecne uznávaných účtovných pravidiel bude výzvou pre zručnosti vašich finančných odborníkov. Naše školenie poskytne Vašim odborníkom platformu na získanie praktických vedomostí a nástrojov na riešenie týchto tém a prípravu samotných komplexných testov na zníženie hodnoty.

Dátum školenia
23. sep
2020
Účastnícky poplatok
400 € bez DPH/osoba pri registrácii do 30.6.2020
500 € bez DPH/osoba
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
slovenský

Školenie je určené pre kontrolórov, účtovníkov a finančných riaditeľov, ktorí pripravujú alebo kontrolujú impairment testy.

Obsah školenia:

 • Kedy testovať
 • Návrat k fúziám a akvizíciám – ocenenie obchodu verzus test na zníženie hodnoty
 • Kľúčový rámec IFRS pre testovanie zníženia hodnoty
 • Kľúčové komponenty testu zníženia hodnoty

Počas školenia sa zameriame na tieto oblasti:

 1. Účtovná hodnota (carrying amount) v testovaní goodwill
 2. Vyberte správny model a prístup pre spätne získateľnú sumu (recoverable amount)
 3. Požiadavky na hodnotu pri používaní (value in use)
 4. Vstupy pre hodnotenie reálnej hodnoty
 5. Diskontná sadzba
 6. Účinné modelovanie pre testy zníženia hodnoty v Exceli
 7. Ako zabezpečiť, aby Váš test akceptovali všetky dôležité zúčastnené strany: akcionári, manažment a audítor
 8. Úprava testovania zníženia hodnoty pre COVID

 

Počas školenia preberieme aj dve prípadové štúdie:

 • Impairment test v oblasti nehnuteľností
 • Impairment test na goodwill

 

Dôležité informácie:

Zaregistrujte sa cez prihlášku nižšie do 21.9.2020 do 10.00. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Ak je už stav naplnený a máte záujem sa zúčastniť, napíšte prosím Monike Súkenníkovej na msukennikova@kpmg.sk.

Lektori
Karol Balco
Karol Balco
Senior Manager
Lukáš Bojkovský
Lukáš Bojkovský
Assistant Manager
Program

9.00 – 16.30

Ďalšie školenia

Príprava na medzinárodne uznávanú účtovnícku kvalifikáciu. Vhodná pre ľudí, ktorí majú skúsenosti so slovenskými účtovnými predpismi a potrebujú pre svoju pracovnú pozíciu medzinárodné účtovné štandardy a znalosť odborného anglického jazyka.

Chcete sa dozvedieť, ako úspešne riadiť projekt a nestratiť sa v definíciách, metódach, časových plánoch a prezentáciách? Riadite alebo ste súčasťou interných projektových tímov a chcete v tom byť efektívnejší? Chýba Vám školenie projektového manažmentu, ale nemôžete tomu venovať desiatky hodín?