Školenie je vhodné pre účtovníkov, ktorí majú skúsenosti s posudzovaním odložených daní a chcú si v tejto oblasti prehĺbiť svoje znalosti.

Dátum školenia
29. sep
2022
Účastnícky poplatok
220,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park
Jazyk
Slovenský

Predmetom seminára sú odložené dane podľa IAS 12 Income Taxes a aj podľa slovenských postupov účtovania:

  • Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou.
  • Možnosť umorovania daňovej straty.
  • Odložená daňová pohľadávka.
  • Odložený daňový záväzok.
  • Pravdepodobnosť, posudzovanie budúceho vývoja dočasných rozdielov a umorovania daňovej straty.
  • Najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri posudzovaní odložených daní.

 

ležité informácie:

Registrácia je do 27.9.2022 do 14.00.

Ak ste členom ACCA, za účasť na tomto školení získate 4 CPD body.

Školenie bude prebiehať prezenčne v našich priestoroch KPMG Business Institute, na 8. poschodí.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Lektori
Richard Farkaš
Retired Partner/Consultant
Audit
Povedali ste o nás

„Páčilo sa mi jednoduché a jasné vysvetlenie odloženej dane.“

„Oceňujem vysvetlenie zložitejších tém na príkladoch z praxe.“

Program

08.30 – 09.00 registrácia
09.00 – 10.30 seminár
10.30 – 10.50 prestávka, občerstvenie
10.50 – 12.00 seminár

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie

Viac informácií

Ďalšie školenia

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.