Školenie je vhodné pre účtovníkov, ktorí majú skúsenosti s posudzovaním odložených daní a chcú si v tejto oblasti prehĺbiť svoje znalosti.

Dátum školenia
29. sep
2022
Účastnícky poplatok
220,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park
Jazyk
Slovenský

Predmetom seminára sú odložené dane podľa IAS 12 Income Taxes a aj podľa slovenských postupov účtovania:

  • Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou.
  • Možnosť umorovania daňovej straty.
  • Odložená daňová pohľadávka.
  • Odložený daňový záväzok.
  • Pravdepodobnosť, posudzovanie budúceho vývoja dočasných rozdielov a umorovania daňovej straty.
  • Najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri posudzovaní odložených daní.

 

ležité informácie:

Registrácia je do 27.9.2022 do 14.00.

Ak ste členom ACCA, za účasť na tomto školení získate 4 CPD body.

Školenie bude prebiehať prezenčne v našich priestoroch KPMG Business Institute, na 8. poschodí.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Lektori
Richard Farkaš
Retired Partner/Consultant
Audit
Povedali ste o nás

„Páčilo sa mi jednoduché a jasné vysvetlenie odloženej dane.“

„Oceňujem vysvetlenie zložitejších tém na príkladoch z praxe.“

Program

08.30 – 09.00 registrácia
09.00 – 10.30 seminár
10.30 – 10.50 prestávka, občerstvenie
10.50 – 12.00 seminár

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie

Viac informácií

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business