• IFRS 9 – Finančné nástroje
 • IFRS 16 – Lízing
 • IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
 • IFRS 17 – Poistné zmluvy
 • Porovnanie IFRS a slovenského účtovníctva
 • Účtovná závierka podľa slovenských právnych predpisov
 • Zmeny v IFRS a ich vplyv na vypracovanie ÚZ
 • Komplexný IFRS program
 • Školiaci program k dani z príjmov právnických osôb
 • Školiaci program k DPH
 • Kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia
 • IT governance a audit
 • Správa dát a reporting
 • Riadenie rizík
 • Nové pravidlá o ochrane osobných údajov
 • Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov
 • Trestná zodpovednosť právnických osôb
 • Oceňovanie spoločností – najpoužívanejšie metódy
 • Proces akvizície v praxi z pohľadu kupujúceho aj predávajúceho
 • Finančné Due diligence – popis procesu ako sa na naň pripraviť
 • Foundations in Accountancy (FIA)
 • Introductory Certificate in Financial and Management Accounting
 • Intermediate Certificate in Financial and Management Accounting
 • Diploma in Accounting and Business
 • Diploma in IFR
 • Prezentačné zručnosti
 • Program pre manažérov
 • Delegovanie
 • Coaching
 • Motivovanie
 • Dávanie a prijímanie spätnej väzby
 • Asertivita
KPMG

Načítavam...

KPMG

Odosielam...

Mám záujem o školenie na mieru