Aktuálne školenia

Príprava na medzinárodne uznávanú účtovnícku kvalifikáciu. Vhodná pre ľudí, ktorí majú skúsenosti so slovenskými účtovnými predpismi a potrebujú pre svoju pracovnú pozíciu medzinárodné účtovné štandardy a znalosť odborného anglického jazyka.

Chcete sa dozvedieť, ako úspešne riadiť projekt a nestratiť sa v definíciách, metódach, časových plánoch a prezentáciách? Riadite alebo ste súčasťou interných projektových tímov a chcete v tom byť efektívnejší? Chýba Vám školenie projektového manažmentu, ale nemôžete tomu venovať desiatky hodín?

Pracujete na finančnom oddelení a želáte si, aby kolegovia z iných oddelení lepšie rozumeli ekonomickému dopadu svojich rozhodnutí? Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór?

Archív školení

Impairment testy (testy na zníženie hodnoty majetku) pre účtovníkov a finančných riaditeľov často predstavujú výzvu. Nie sú súčasťou ich každodennej agendy, ale dokážu mať významný vplyv na finančné výkazy, odmeny manažmentu alebo reporting pre banky. Dôsledky pandémie COVID-19 navyše výrazne zvýšili náročnosť prípravy impairment testov.

Väčšina dnešných spoločností produkuje enormné množstvo dát rôzneho druhu. Dátová analýza slúži na dokonalejšie, efektívnejšie a užitočnejšie využívanie toho, čo už v spoločnosti existuje. Na školení Finančný ekosystém – Základy dátovej analýzy spoločne prebádame vstupnú bránu do „big data“.

Chcete sa dozvedieť, ako úspešne riadiť projekt a nestratiť sa v definíciách, metódach, časových plánoch a prezentáciách? Riadite alebo ste súčasťou interných projektových tímov a chcete v tom byť efektívnejší? Chýba Vám školenie projektového manažmentu, ale nemôžete tomu venovať desiatky hodín?