Aktuálne školenia

IFRS 9 Finančné nástroje

Na školení sa dozviete odpovede na otázky: Aké praktické riešenia je možné zvážiť pri aj po implementácii štandardu? Ako si čo najefektívnejšie poradiť s požiadavkou na vykazovanie opravných položiek na očakávané straty? Je zabezpečovacie účtovníctvo jednoduchšie ako podľa IAS 39?

Potrebujete sa zorientovať v neustále sa meniacej daňovej legislatíve, váhate, ktorý výdavok je možné považovať za daňovo uznateľný a daňové priznanie je pre vás každoročným strašiakom?

Archív školení

Žijeme vo veku zákazníka. Ten dnes očakáva viac za menej a cena už pre neho nie je vždy rozhodujúca. Zákaznícka skúsenosť je často diskutovaná téma. Čo to ale vlastne je? Ako sa skúsenosť riadi? Ako ju transformovať? To sú otázky, na ktoré vám odpovieme na tomto interaktívnom školení.

Orientujete sa v slovenských účtovných predpisoch, ale potrebujete pripravovať podklady pre konsolidačné balíky podľa IFRS? Prechádza Vaša spoločnosť na vykazovanie podľa IFRS alebo si potrebujete osviežiť svoje znalosti z IFRS? Ak ste odpovedali áno, tak tento seminár, ktorý organizujeme iba jedenkrát ročne, je určený práve pre vás.

Kedy je vhodné uvažovať o strategickom predaji alebo kúpe spoločnosti? Úvod do problematiky transakcií interaktívnou formou prináša tento seminár pod vedením našich odborníkov na fúzie a akvizície.

M&A | Explained

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.

Ak si na podnikanie prenajímate aktíva s nájomným obdobím dlhším ako jeden rok, od 1.1.2019 priniesol štandard IFRS 16 nové požiadavky účtovania. Neviete, ako na to? Príďte na náš seminár.

IFRS 16 – Prenájom