Aktuálne školenia

Ženské pravidlá pre biznis ONLINE

Cítite sa vyčerpaná a máte pocit, že si všetko musíte urobiť sama? Stáva sa Vám, že sa dostávate do vyčerpávajúcich sporov s kolegami či mužmi v súkromí? Chceli by ste si zjednodušiť život a pritom dosahovať rovnaké alebo lepšie výsledky?

Pracujete na finančnom oddelení a želáte si, aby kolegovia z iných oddelení lepšie rozumeli ekonomickému dopadu svojich rozhodnutí? Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór?

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.

Archív školení

Chcete sa vyhnúť chybám v účtovnej závierke? Viete ako správne pripraviť zverejnenia v účtovnej závierke v súvislosti s pandémiou? Prihláste sa na školenie, na ktorom Vám ozrejmíme, ako zostaviť účtovnú závierku správne a v súlade s platnou legislatívou.

Koronakríza priniesla do zákazníckej skúsenosti niekoľko nových trendov. Ukázalo sa, že ak chcú firmy uspieť v novej realite, mali by oveľa viac dbať na bezpečnosť, podporovať lokálnych výrobcov, správať sa spoločensky zodpovedne a nebáť sa nových technológií. Ak vás zaujímajú aktuálne CX trendy, prihláste sa na webinár.

Odložené dane sú jedna z najzložitejších oblastí účtovníctva. Na pripravovanom školení Vám ukážeme, ako predchádzať chybám pri posudzovaní odložených daní.

Odložené dane ONLINE