Znalosti odborníkov
pre Váš kariérny rast

KPMG Business Institute je vzdelávacie centrum KPMG na Slovensku, ktoré poskytuje odborné aj rozvojové školenia pre všetkých, ktorí chcú kariérne napredovať. Školenia pokrývajú široké spektrum oblastí v rámci účtovníctva, auditu, financií, daní, práva, riadenia rizík a mnohých ďalších. Súčasťou širokej ponuky sú certifikované školenia a školenia na odborné kvalifikácie. Lektormi Business Institute sú skúsení odborníci z praxe.

Tatiana Hargašová

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute
+421 2 5998 4111
thargasova@kpmg.sk
Monika Súkenníková

Monika Súkenníková

Client Service Coordinator
KPMG Business Institute
+421 903 907 016
msukennikova@kpmg.sk
RichardFarkaš

Richard
Farkaš

Partner
KPMG Business Institute

+421 2 5998 4111
rfarkas@kpmg.sk
Pozitívne hodnotenia
4,8 z 5 bodov
Počet účastníkov školení
1000+ ročne
Odporúča nás
8 z 10 účastníkov