Róbert začal pracovať pre KPMG na Slovensku v roku 1998 na pozícii Executive Director pôsobí od roku 2010.

Róbert sa zameriava najmä na komplexné otázky zdaňovania spoločností veľkých nadnárodných spoločností, ako aj prichádzajúcich investorov. Má rozsiahle skúsenosti s vedením daňových tímov pri poskytovaní compliance a poradenských služieb spoločnostiam z rôznych sektorov.

Ďalej pracoval na štruktúrovaní realitných projektov pre mnohých klientov a dohliada aj na niekoľko projektov transferového oceňovania KPMG Slovensko.

Svojim klientom poskytuje aj komplexné poradenské služby v oblasti vypracovania daňových priznaní pre klientov (právnické osoby) a DPH.

Je členom Slovenskej komory daňových poradcov.

Róbert Kolár

Ďalší lektori

Gabriela Hetényiová

ESG reporting and advisory Manager

Gabriela Hetényiová

ESG reporting and advisory Manager
Gabriela Hetényiová

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute
Tatiana Hargašová

Vladimír Kundrák

Assistant Manager
KPMG Business Institute

Vladimír Kundrák

Assistant Manager
KPMG Business Institute
Vladimír Kundrák

Michal Maxim

Associate Partner
Audit and ESG Assurance

Michal Maxim

Associate Partner
Audit and ESG Assurance
Michal Maxim

Peter Nemečkay

Executive Director
Accounting and ESG Advisory

Peter Nemečkay

Executive Director
Accounting and ESG Advisory
Peter Nemečkay

Michal Poštrk

Lecturer

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services
Pavol Adamec

Karol Balco

Director
Valuations and Financial modeling

Karol Balco

Director
Valuations and Financial modeling
Karol Balco

Zuzana Blažejová

Executive Director
Tax

Zuzana Šidlová

Senior Manager
Tax

Dávid Hargaš

Lecturer