Róbert začal pracovať pre KPMG na Slovensku v roku 1998 na pozícii Executive Director pôsobí od roku 2010.

Róbert sa zameriava najmä na komplexné otázky zdaňovania spoločností veľkých nadnárodných spoločností, ako aj prichádzajúcich investorov. Má rozsiahle skúsenosti s vedením daňových tímov pri poskytovaní compliance a poradenských služieb spoločnostiam z rôznych sektorov.

Ďalej pracoval na štruktúrovaní realitných projektov pre mnohých klientov a dohliada aj na niekoľko projektov transferového oceňovania KPMG Slovensko.

Svojim klientom poskytuje aj komplexné poradenské služby v oblasti vypracovania daňových priznaní pre klientov (právnické osoby) a DPH.

Je členom Slovenskej komory daňových poradcov.

Róbert Kolár

Ďalší lektori

Dávid Hargaš

Lecturer

Jozef Hančár

Senior manager
Audit

Marek Masaryk

Executive director
Audit & Accounting & Payroll

Marek Masaryk

Executive director
Audit & Accounting & Payroll
Marek Masaryk

Karol Balco

Senior manager
Valuations and Financial modeling

Karol Balco

Senior manager
Valuations and Financial modeling
Karol Balco

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services
Pavol Adamec

Peter Balážik

Manager
Audit

Zuzana Blažejová

Executive Director
Tax

Michal Bubák

Manager
Risk & Compliance Services

Tomáš Ciran

Partner
Tax

Petra Černáková

Senior Manager
Audit