Miroslava pracuje pre KPMG Slovensko od roku 2010, aktuálne na pozícii manažéra na oddelení auditu a účtovného poradenstva. Počas svojho pôsobenia v KPMG absolvovala 2,5- ročnú zahraničnú stáž v Silicon Valley, KPMG US. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním audítorských služieb predovšetkým pre spoločnosti pôsobiace v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu, služieb a výroby (najmä automobilový priemysel a spotrebná elektronika), ako aj s poskytovaním služieb účtovného poradenstva podľa IFRS/EÚ (napríklad prechod na nový účtovný štandard IFRS 16 Lízing, zostavovanie individuálnych ako aj konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS/EÚ, prvotná aplikácia IFRS/EÚ) ako aj slovenských účtovných štandardov. Okrem rodnej slovenčiny hovorí viacerými svetovými jazykmi, predovšetkým po anglicky.

Miroslava Plevová

Ďalší lektori

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute
Tatiana Hargašová

Michal Maxim

Director
Audit and ESG Assurance

Jozef Hančár

Director
Audit

Dávid Hargaš

Lecturer

Marek Masaryk

Executive Director
Audit & Accounting & Payroll

Marek Masaryk

Executive Director
Audit & Accounting & Payroll
Marek Masaryk

Karol Balco

Senior Manager
Valuations and Financial modeling

Karol Balco

Senior Manager
Valuations and Financial modeling
Karol Balco

Richard Farkaš

Retired Partner/Consultant
Audit

Andrea Šikulová

Senior Manager
Accounting Advisory

Peter Nemečkay

Executive Director
Audit

Michal Poštrk

Lecturer

Peter Balážik

Senior Manager
Audit