Miroslava pracuje pre KPMG Slovensko od roku 2010, aktuálne na pozícii senior manažéra na oddelení auditu a účtovného poradenstva. Počas svojho pôsobenia v KPMG absolvovala 2,5- ročnú  zahraničnú stáž v Silicon Valley, KPMG US. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním audítorských služieb predovšetkým pre spoločnosti pôsobiace v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu, služieb a výroby (najmä automobilový priemysel a spotrebná elektronika), ako aj s poskytovaním služieb účtovného poradenstva podľa IFRS/EÚ (napríklad prechod na nový účtovný štandard IFRS 16 Lízing, zostavovanie individuálnych ako aj konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS/EÚ, prvotná aplikácia IFRS/EÚ) ako aj slovenských účtovných štandardov. Okrem rodnej slovenčiny hovorí viacerými svetovými jazykmi, predovšetkým po anglicky.

Miroslava Plevová

Ďalší lektori

Andrea Šikulová

Senior Manager
Accounting Advisory

Róbert Kolár

Executive Director
Tax

Dávid Hargaš

Lecturer

Jozef Hančár

Director
Audit

Karol Balco

Director
Valuations and Financial modeling

Karol Balco

Director
Valuations and Financial modeling
Karol Balco

Marek Masaryk

Associate Partner
Audit & Accounting & Payroll

Marek Masaryk

Associate Partner
Audit & Accounting & Payroll
Marek Masaryk

Tomáš Ciran

Partner
Tax

Zuzana Blažejová

Executive Director
Tax

Michal Poštrk

Lecturer

Peter Rado

Senior Manager
Deal Advisory - Corporate Finance

Peter Rado

Senior Manager
Deal Advisory - Corporate Finance
Peter Rado

Andrej Zsoldos

Senior Manager
Deal Advisory - Corporate Finance

Andrej Zsoldos

Senior Manager
Deal Advisory - Corporate Finance
Andrej Zsoldos