Miroslav je členom KPMG Deal Advisory od roku 2010 a v súčasnosti je vedúcim oddelenia oceňovania a finančného modelovania. Miroslav získal rozsiahle skúsenosti z rôznych druhov zákaziek ako sú finančné modelovanie a oceňovanie spoločností či firemné predaje a akvizície. Bol úspešný pri poradenstve a uzatvorení viacerých M&A transakcií. Má skúsenosti z rôznych odvetví najmä v zdravotníctve, výrobe elektrotechnických produktov, hotelierstve, dopravnom sektore či energetike. Miroslav vyštudoval študijný odbor Hospodárska politika na Ekonomickej univerzite v Bratislave a v súčasnosti si robí kvalifikáciu ACCA.

Miroslav Mulica

Ďalší lektori

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services
Pavol Adamec

Peter Balážik

Manager
Audit

Michal Bubák

Manager
Risk & Compliance Services

Petra Černáková

Senior Manager
Audit

Richard Farkaš

Partner
Audit

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute
Tatiana Hargašová

Andrej Jandzík

Senior Manager
Audit

Michal Maxim

Senior Manager
Audit

Karin Nemčeková

Manager
Management Consulting

Peter Nemečkay

Director
Audit

Michal Poštrk

Audit Supervisor