Andrej pracuje v KPMG od roku 2004. Je absolventom inžinierskeho štúdia na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore financie podniku.
Andrej je registrovaný slovenský štatutárny audítor a je členom ACCA. V roku 2007 absolvoval krátkodobú stáž v Audit New Zealand, kde získal skúsenosti s auditom štátnej správy. Je súčasťou audítorských zákaziek predovšetkým malých a stredných výrobných podnikov, spoločností venujúcich sa prenájmu nehnuteľností ako aj veľkoobchodu, vrátane štatutárnych auditov účtovnej závierky na základe slovenských právnych predpisov, ako aj auditov skupinových balíkov. Má skúsenosti zo zostavovania a auditovania individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS.
Andrej poskytuje školenia z oblasti ACCA, IFRS a chodí prednášať audítorské postupy na Ekonomickú univerzitu.

 

Andrej Jandzík

Ďalší lektori

Róbert Kolár

Executive Director
Tax

Dávid Hargaš

Lecturer

Jozef Hančár

Senior manager
Audit

Marek Masaryk

Executive director
Audit & Accounting & Payroll

Marek Masaryk

Executive director
Audit & Accounting & Payroll
Marek Masaryk

Karol Balco

Senior manager
Valuations and Financial modeling

Karol Balco

Senior manager
Valuations and Financial modeling
Karol Balco

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services
Pavol Adamec

Peter Balážik

Manager
Audit

Zuzana Blažejová

Executive Director
Tax

Michal Bubák

Manager
Risk & Compliance Services

Tomáš Ciran

Partner
Tax