Andrej pracuje v KPMG od roku 2004. Je absolventom inžinierskeho štúdia na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore financie podniku.
Andrej je registrovaný slovenský štatutárny audítor a je členom ACCA. V roku 2007 absolvoval krátkodobú stáž v Audit New Zealand, kde získal skúsenosti s auditom štátnej správy. Je súčasťou audítorských zákaziek predovšetkým malých a stredných výrobných podnikov, spoločností venujúcich sa prenájmu nehnuteľností ako aj veľkoobchodu, vrátane štatutárnych auditov účtovnej závierky na základe slovenských právnych predpisov, ako aj auditov skupinových balíkov. Má skúsenosti zo zostavovania a auditovania individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS.
Andrej poskytuje školenia z oblasti ACCA, IFRS a chodí prednášať audítorské postupy na Ekonomickú univerzitu.

 

Andrej Jandzík

Ďalší lektori

Marek Masaryk

Výkonný riaditeľ, Audit & Accounting & Payroll

Marek Masaryk

Výkonný riaditeľ, Audit & Accounting & Payroll
Marek Masaryk

Karol Balco

Oddelenie valuácií a finančného modelovania

Karol Balco

Oddelenie valuácií a finančného modelovania
Karol Balco

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services
Pavol Adamec

Peter Balážik

Manager
Audit

Zuzana Blažejová

Executive Director
Tax

Michal Bubák

Manager
Risk & Compliance Services

Tomáš Ciran

Partner
Tax

Petra Černáková

Senior Manager
Audit

Richard Farkaš

Partner
Audit

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute
Tatiana Hargašová

Michal Maxim

Senior Manager
Audit