Andrej pracuje v KPMG od roku 2004. Je absolventom inžinierskeho štúdia na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore financie podniku.
Andrej je registrovaný slovenský štatutárny audítor a je členom ACCA. V roku 2007 absolvoval krátkodobú stáž v Audit New Zealand, kde získal skúsenosti s auditom štátnej správy. Je súčasťou audítorských zákaziek predovšetkým malých a stredných výrobných podnikov, spoločností venujúcich sa prenájmu nehnuteľností ako aj veľkoobchodu, vrátane štatutárnych auditov účtovnej závierky na základe slovenských právnych predpisov, ako aj auditov skupinových balíkov. Má skúsenosti zo zostavovania a auditovania individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS.
Andrej poskytuje školenia z oblasti ACCA, IFRS a chodí prednášať audítorské postupy na Ekonomickú univerzitu.

 

Andrej Jandzík

Ďalší lektori

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute
Tatiana Hargašová

Miroslava Plevová

Manager
Accounting Advisory and ESG Reporting

Miroslava Plevová

Manager
Accounting Advisory and ESG Reporting
Miroslava Plevová

Michal Maxim

Director
Audit and ESG Assurance

Jozef Hančár

Director
Audit

Dávid Hargaš

Lecturer

Marek Masaryk

Executive Director
Audit & Accounting & Payroll

Marek Masaryk

Executive Director
Audit & Accounting & Payroll
Marek Masaryk

Karol Balco

Senior Manager
Valuations and Financial modeling

Karol Balco

Senior Manager
Valuations and Financial modeling
Karol Balco

Richard Farkaš

Retired Partner/Consultant
Audit

Andrea Šikulová

Senior Manager
Accounting Advisory

Peter Nemečkay

Executive Director
Audit

Michal Poštrk

Lecturer