Andrej pracuje v KPMG od roku 2004. Je absolventom inžinierskeho štúdia na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore financie podniku.
Andrej je registrovaný slovenský štatutárny audítor a je členom ACCA. V roku 2007 absolvoval krátkodobú stáž v Audit New Zealand, kde získal skúsenosti s auditom štátnej správy. Je súčasťou audítorských zákaziek predovšetkým malých a stredných výrobných podnikov, spoločností venujúcich sa prenájmu nehnuteľností ako aj veľkoobchodu, vrátane štatutárnych auditov účtovnej závierky na základe slovenských právnych predpisov, ako aj auditov skupinových balíkov. Má skúsenosti zo zostavovania a auditovania individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS.
Andrej poskytuje školenia z oblasti ACCA, IFRS a chodí prednášať audítorské postupy na Ekonomickú univerzitu.

 

Andrej Jandzík

Ďalší lektori

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services
Pavol Adamec

Peter Balážik

Manager
Audit

Michal Bubák

Manager
Risk & Compliance Services

Petra Černáková

Senior Manager
Audit

Richard Farkaš

Partner
Audit

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute
Tatiana Hargašová

Michal Maxim

Senior Manager
Audit

Karin Nemčeková

Manager
Management Consulting

Peter Nemečkay

Director
Audit

Michal Poštrk

Audit Supervisor

Peter Rado

Senior Manager
Deal Advisory - Corporate Finance

Peter Rado

Senior Manager
Deal Advisory - Corporate Finance
Peter Rado