15. - 16. jún 2023

Školenie Power BI

Chcete si zautomatizovať finančný a manažérsky reporting? Prihláste sa na interaktívne školenie zamerané na praktickú prácu s Power BI, kde Vás naučíme v Power BI nielen pracovať, ale predovšetkým myslieť.

23. jún 2023

ESG dotazník – praktický kurz pre klientov bánk (v spolupráci s SBA)

Druhé školenie v rámci KPMG ESG certifikácie, kde sa dozviete základný rámec ESG informácií, ktoré od vás budú v budúcnosti vyžadovať bankové inštitúcie.

25. sep - 24. nov 2023

DipIFR – ACCA Diploma in International Financial Reporting

Ak ste odborníkom v oblasti financií alebo máte prehľad v slovenských účtovných predpisoch, ale zatiaľ nemáte dosť vedomostí či skúseností s medzinárodnými účtovnými štandardmi IFRS, DipIFR je práve pre Vás.

3. okt 2023

Financie pre nefinančníkov

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.

11. - 12. okt 2023

KPMG Game of Business

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

17. okt - 12. dec 2023

IFRS Masterclass

Kurz IFRS Masterclass je program zameraný na medzinárodné štandardy finančného výkazníctva IFRS. Na kurze IFRS si osvojíte vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na porozumenie a praktické uplatnenie IFRS štandardov. Na záver kurzu Vám ponúkame možnosť absolvovať online test a získať KPMG IFRS certifikát.