24. apr 2023

Financie pre nefinančníkov

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.

26. apr 2023

Vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESG)

Prvé školenie v rámci KPMG ESG certifikácie, kde sa dozviete všetky požiadavky na vykazovanie informácií o udržateľnosti.

11. - 12. máj 2023

Školenie Power BI

Chcete si zautomatizovať finančný a manažérsky reporting? Prihláste sa na interaktívne školenie zamerané na praktickú prácu s Power BI, kde Vás naučíme v Power BI nielen pracovať, ale predovšetkým myslieť.

24. máj 2023

Projektové riadenie pre finančníkov

Chcete sa dozvedieť, ako úspešne riadiť projekt a nestratiť sa v definíciách, metódach, časových plánoch a prezentáciách? Riadite alebo ste súčasťou interných projektových tímov a chcete v tom byť efektívnejší? Chýba Vám kurz projektového manažmentu, ale nemôžete tomu venovať desiatky hodín?

25. sep - 24. nov 2023

DipIFR – ACCA Diploma in International Financial Reporting

Ak ste odborníkom v oblasti financií alebo máte prehľad v slovenských účtovných predpisoch, ale zatiaľ nemáte dosť vedomostí či skúseností s medzinárodnými účtovnými štandardmi IFRS, DipIFR je práve pre Vás.